Pentagon-hacket: "Analyzer" intervjuet i Israel

Mens FBI er i villrede om hva de skal gjøre med to tenåringer som snoket seg forbi Pentagons datasperrer i slutten av februar, lar den antatte hovedpersonen "Analyzer" seg intervjue på en McDonalds i Tel Aviv.

Mens FBI er i villrede om hva de skal gjøre med to tenåringer som snoket seg forbi Pentagons datasperrer i slutten av februar, lar den antatte hovedpersonen "Analyzer" seg intervjue på en McDonalds i Tel Aviv.

USAs viseforsvarsminister John Hamre sa at snokingen var den mest systematiske som Pentagon hadde vært utsatt for noen gang. Men FBI har hittil ikke gjort annet enn å legge beslag på hjemmedatautstyr hos to tenåringer i California. Skoleelevene er fremdeles på frifot, selv om de må tilbake til steinalderen for å gjøre leksene sine for hånd.

På skolen inndro datalæreren Internett-rettighetene til begge datasnokene. Torsdag i forrige uke måtte han avskjære hele skolen fra nettet, fordi den ivrigste av dem, "Makaveli", hadde "reserve"-passord tilgjengelig for å rådføre seg med andre snokere via elektronisk post.

Imens fikk flere nettjournalister kontakt med den "Makavelis" påståtte læremester, "Analyzer". IRC-intervjuer (altså via Internet Relay Chat) ble offentliggjort hos AntiOnline og hos Wired. Dette ergret rivaliserende snokere, og en annen gruppe, kjent som Noid eller No|d brøt seg inn på tre militære nettverk, samt hos konsulentselskapet Seybold Group, for å klage over media-koplingen mellom det overvurderte "Pentagon-hacket" og justisminister Janet Renos budsjett-utspill der hun ber om flere millioner dollar for å trappe opp kampen mot datasnoking og annen telebasert kriminalitet.

Søndag offentliggjorde den israelske journalisten Gadi Shimshon et intervju med "Analyzer", etter en lengre samtale på en McDonalds i Tel Aviv, og etter å ha brukt tre dager på å sjekke at det faktisk var "Analyzer" han hadde snakket med. (Se pekeren til Walla News på samlesiden til AntiOnline.)

I intervjuet presiserer "Analyzer" at ungdommene i California egentlig ikke har prestert noen form for hacking. "Makaveli" har fått en viss opplæring fra Analyzer, blant annet i bruk av trojanske hester (programsnutter som sikrer at en snok får tilgang til en tjener selv om den opprinnelige åpningen blir tettet igjen), men snokingen mot Pentagon ble gjennomført med utgangspunkt i passordlister samlet av "Analyzer". Passordene som ble brukt mot Pentagon er nå overlevert AntiOnline og FBI. AntiOnline skal ha fått bekreftet via tredjepart at passordene er ekte. De nekter selvfølgelig å utlevere dem til tredjepart.

"Analyzer" forteller videre at han advarte "Makaveli" om behovet for å beskytte IP-adressen sin, en advarsel "Makaveli" ikke tok hensyn til og som var årsaken til at FBI fant fram til han og kameraten.

"Analyzer" understreker i intervjuet at han ikke er ute etter å spionere eller å ødelegge. Det er det å kunne bryte sperringene på et tusentalls tjenere som gir kicket han er ute etter. Han hevder at han ofte tetter igjen sikkerhetshull, samtidig med at han programmerer de trojanske hestene som gjør at han selv slipper inn likevel. Han traff i sin tid "Makaveli" og kameraten i en flernasjonal chat-gruppe kjent som "Enforces", der målet var å bekjempe rasistiske og pedofile nettsteder.

Den atten år gamle israeleren framstiller seg selv som dyslektiker, som medlem av en hemmelig seksmannsgruppe kalt Israeli Internet Underground, og som trett og lei etter to års kontinuerlig datasnoking. Han sier han har fått tilbud om å "gå over på den andre siden" og bli sikkerhetsansvarlig ved "noen tjenere". Han gir et klart signal om at han kan tenke seg å samarbeid med FBI, forutsatt at han selv ikke utsettes for rettslig eller annen forfølgelse.

Til toppen