Photoshop og GoLive kan bli trukket tilbake

Adobe og Macromedia har vunnet hvert sitt søksmål mot erkerivalen. Et tredje søksmål står for tur, i tillegg til anker.

I begynnelsen av mai fikk Adobe medhold i at Macromedia har krenket Adobes patent for "tabbed palettes". Dette er en teknologi som gir brukeren anledning til å omarrangere skjermplasseringen av de mange verktøyene som tilbys i grafiske applikasjoner.

Adobe ble tilkjent 2,8 millioner dollar i erstatning. Selskapet sa det var klar til å følge opp seieren med et rettslig krav om at Macromedia må inndra den "skyldige" programvaren, det vil si Flash Web.

Les også:

I forrige uke falt dommen i et motsøksmål, der Macromedia hevder at to Adobe-verktøy, Photoshop og GoLive, krenker patenter Macromedia har innen blanding av grafiske elementer og visuell redigering av lyd.


Macromedia fikk i all hovedsak medhold, og ble tilkjent erstatning på 4,8 millioner dollar. For å følge opp denne seieren, vil det kreve at Adobe inndrar Photoshop og GoLive.

I tillegg til de gjensidige kravene om inndragning, er rettsvesenet belemret med at partene anker hvert sitt tap.

I juni kommer dessuten enda en rettssak, for å behandle enda et søksmål der Macromedia mener Adobe har krenket viktige patenter.

Til toppen