Playboy klar for år 2000

Allverdens ulykker kan ramme oss ved overgangen til år 2000, mener noen, og blant de "alvorligste" er problemer med Playboys database på Internett...

Allverdens ulykker kan ramme oss ved overgangen til år 2000, mener noen, og blant de "alvorligste" er problemer med Playboys database på Internett...

Flere medlemmer av Playboys Internett-klubb har i hvert fall uttrykt bekymring for om Playmate-databasen kunne håndtere tusenårsskiftet.

Bekymringene rettet seg spesielt mot den statistiske informasjonen i databasen, eksempelvis brystvidde og andre viktige data...

Rodger Brown, redaktør for Playboy Online, sier til PC World at man straks gjennomførte en grundig test av systemet. Programmererne fant ingen feil, men testen tok lengre tid enn planlagt fordi ekspertene ville sammenlikne alle bildene i databasen med originalmotivene i bladet, skal man tro Comon.

Til toppen