Polarinstituttet inn i Tungregnesenteret i Tromsø

En samarbeidsavtale med Norsk Polarinstitutt og en oppgradering av supermaskinen fra Hewlett-Packard markerer et viktig skritt framover for Tungregnesenteret ved Universitetet i Tromsø.

En samarbeidsavtale med Norsk Polarinstitutt og en oppgradering av supermaskinen fra Hewlett-Packard markerer et viktig skritt framover for Tungregnesenteret ved Universitetet i Tromsø.

Tungregnesenteret ved Universitetet i Tromsø skrev under to samarbeidsavtaler i dag.

Avtalen med Norsk Polarinstitutt gjelder for tre år. Instituttet investerer i underkant av én million kroner i året og får dekket sine store behov for regnekraft. Instituttet har testet ut sine programmer helt siden supermaskinen fra Hewlett-Packard kom på plass i januar i fjor. Konklusjonen er at tilgangen til maskinen gir en drastisk reduksjon i beregningstid. På sin side får Universitetet råd til å oppgradere maskinen og til å opprette en ny stilling.

Avtalen med Hewlett-Packard går ut på at maskinen oppgraderes fra V2200 til V2500, og at Tromsø for den kraftigste enkeltstående HP-maskinen i Norden. Maskinen får 16 RISC-prosessorer av typen PA8500 i 440 MHz, 6 GB minne, 184 GB disk, og en maksimal ytelse på 28 gigaflops (en gigaflops betyr en milliard flytetallsoperasjoner per sekund). Da maskinen ble lansert senhøstes 1997, hadde den 16 prosessorer av typen PA8200 i 200 MHz, og en samlet ytelse på noe over 9 gigaflops. Hewlett-Packard tilbyr ikke bare maskinen på gunstige vilkår, men finansierer også en halv stilling ved senteret.

Ved siden av beregninger for Norsk Polarinstitutt, nyttes maskinen til forskning innen fysikk, kjemi, anvendt matematikk og medisin.

Til toppen