Politiet kan sabotere SMS-varsletjenestene

Politiet kan sabotere SMS-varsling av trafikkontroller, ved å sende inn falske tips. De hevder selv at dette ikke skjer, men innrømmer at slike varsel, enten de er ekte eller falske, kan virke preventivt på fartssyndere.

En digitoday-leser hevder det foregår utstrakt manipulasjon av "radarvarsler"-SMS-tjenester, og påstår også at enhver, inkludert politiet selv, kan melde om falske politikontroller.

Mobilselskapet Cellus står bak én av disse varslingstjenestene. Europa-ansvarlig Vegard Tronhus hevder overfor digitoday.no at det foregår en skikkelig kvalitetssikring av meldingene som sendes inn.

- Det sitter en person som får inn en masse meldinger, og han sender ikke noe varsel før han har fått "tilstrekkelig" tips om én radar, sier han.
Odd Winger (også i Cellus) forteller om en UP-sjef som selv satte opp en radar og meldte seg på tjenesten. Tre minutter etter at radaren var oppe mottok han et varsel på telefonen sin. Winger mener politiet likevel ikke behøver å ville forby tjenestene, slik en UP-sjef på Vestlandet har ytret ønske om.

- De har en positiv effekt på kjøremønsteret. Folk legger om stilen litt når de blir gjort oppmerksom på at det faktisk foregår mange kontroller over hele Oslo - flere ganger om dagen, sier Winger.

Det koster tre kroner per mottatt melding for radarvarslingstjenesten. For å varsle om en politikontroll kan man sende en SMS om dette til en egen tipstelefon. Der sitter det altså en person og vurderer tipsene og sender varsling etter at sikringen er gjennomført.

Det har ikke lyktes digitoday.no å få greie på hvordan kvalitetssikringen av tipsene i Cellus eller noen av de andre selskapene faktisk foregår, og om det i det hele tatt er mulig å utelukke falske tips.

Et annet selskap, som hevder å ha vært først ute med tjenesten, heter SMSfun. digitoday.no har snakket med Einar Roland, som betegner seg selv som representant for nettstedet Politiet.net og den tilhørende varslingstjenesten.

- Vi er den eneste SMS-tjenesten som deler Norge helt ned på kommunenivå, slik at ingen trenger å abonnere på radarvarslinger som er uvesentlige i forhold til de strekningene de befinner seg på, sier han.

digitoday.no har fått epost fra en leser som forteller at han stadig vekk mottar meldinger som det ikke synes å være noe hold i.

"Jeg har flere ganger opplevd å få melding om kontroll som ikke stemmer. Redd for å bli tatt har jeg holdt meg på fartsgrensen, men neida, ingen kontroll. Og dette betaler jeg for!

Jeg bestemte meg for å grave litt i saken, og det viser seg at på disse "varsle-tjenestene" er det null kontroll på hva som legges inn. Hvem som helst kan legge inn meldinger om kontroller hvor som helst."

Videre hevder leseren at "lokale polititjenestemenn i stor stil legger inn falske meldinger om radarkontroller. Dermed oppnår de det de ønsker: nemlig preventiv effekt, og de slipper til og med å ta kostnaden ved faktisk å ha kontroll. Juridisk sett skal det visst være helt greit. (Det blir jo det samme som å sette opp politi-laser-dukker, slik som de bruker i Bergen)."

Roland fastholder at de ikke sender ut falske varsler, og at dersom politiet selv skulle melde seg på tjenesten og sende falske radarvarsler, så ville det blitt avslørt med en gang.

- Vi lærer hvordan skrivemåten til den enkelte tipser er, og ser lett forskjell på en ekte og en falsk melding. Det er kommunikasjonen med brukerne som er den beste måten å kvalitetssikre disse tjenestene på, mener han.

Roland legger til at varslingstjenestene er med på å synliggjøre politiet på veiene, og han mener dette har en preventiv virkning.

Ingen av politikamrene digitoday.no har snakket med kjenner til at politiet selv saboterer SMS-varslingen, men flere er enige i at tjenestene kan ha en preventiv virkning på bilistenes kjøremønster.

For et par dager siden meldte NRK at sjefen for Utrykningspolitiet på Vestlandet, Leon Nordanger, vil forby bilførere å abonnere på tekstmeldinger over mobiltelefon som varsler om kontroller. Nordanger regner med at flere såkalte "verstinger" i trafikken abonnerer på varsling om fartskontroller.

I dag er det tillatt å tilby slik varsling, og UP-sjefen mener lovverket må oppdateres på dette.

Til toppen