Polydisplay gir opp Norge

I et nyhetsbrev Polydisplay har sendt ut til sine aksjonærer, går det fram at selskapet går inn for å benytte eksterne partnere for produksjon av EASL-teknologien. Avtroppende administrerende direktør Thor Kamfjord sier til digi.no at selskapet fokuserer på å få tak i investorer og produksjonskapasitet utenfor Norge.

Thor Kamfjords drøm om å starte et norsk industrieventyr på Thorøya i Sandefjord er fra Polydisplays side lagt på is etter det katastrofale emisjonsforsøket i desember.

For å starte opp produksjon av flatskjermer trengte selskapet mellom 130 og 150 millioner kroner, men det viste seg vanskelig å få aksept for dette i det norske investormarkedet. For ikke å vanne ut egne aksjonærer gjennomførte selskapet nylig en emisjon på 10 millioner kroner mot selskapets 25 største aksjonærer til kurs 15 kroner. De resterende aksjonærene, som utgjør cirka 15 prosent av eiermassen, vil få det samme tilbudet med en total begrensing oppad til 5 millioner kroner.

De mellom 10 og 15 millionene som selskapet sitter igjen med etter emisjonen er først og fremst beregnet for å dekke kostnader i forbindelse med den daglige driften i Polydisplay inntil selskapet finner strategiske partnere med finansiell ryggrad til å sette igang produksjon.

Ifølge gründer og avtroppende administrerende direktør Thor Kamfjord, ligger det an til at selskapet må utenlands for å gjennomføre sine planer.

- Vi har startet flere prosesser i utlandet, og har ting på gang, sier Kamfjord til digi.no. Han forklarer at idéen om å gjøre alt her hjemme på berget er endret.

- Behovet for kapital blir langt mindre dersom vi får tak en partner som kan produsere for oss, sier Kamfjord, som håper på å tiltrekke seg oppmerksomhet rundt EASL-teknologien når selskapet viser fram sine produkter på Society of Information Display-messa i San Francisco i slutten av mai.

Kamfjord hadde håpet på at Polydisplay på dette tidspunkt skulle ha ferdig en prototyp av den første fargeskjermen til denne messa, men slik det ligger an nå vil fargeskjermen først være klar for visning offentlig i juni.

Polydisplay engasjerte i slutten av mars et konsulentselskap for å finne en arvtaker til Thor Kamfjord som administrerende direktør. Kamfjord sier til digi.no at denne prosessen er i gang, men vil ikke si noe om hvor langt den er kommet.

Til toppen