Priskrig til forbrukerombudet

Forbrukerombudet krever at Telenor stanser sin siste reklamekampanje der selskapet markedsfører seg som billigst til flere land, samt utlandstelefoni.

Ombudet skriver i et brev til Telenor at selskapets kampanje der det påstås at selskapet er billigst, er i strid med markedsføringsloven. Kampanjen omfatter annonser med tekst som sier at Telenor er billigst på samtaler til mobil fra hjemmetelefon, eller på samtaler til USA.

Forbrukerombudet krever i sitt brev at Telenor bekrefter at selskapet ikke benytter påstander om å være billigst så lenge dette ikke kan dokumenteres.

Det er konkurrenten Tele 2 som har klaget Telenor inn for ombudet.

Telenor har svarfrist på ombudets brev til fredag.

Til toppen