Private bygger digitalt bakkenett

Trolig vil konsesjonsvilkårene for det nye digitale bakkebaserte nettet være klare til høsten. Det vil være private som står for utbyggingen og finansieringen av nettet som skal gi flere valgmuligheter for norske forbrukere. Myndighetene selv tar bare ansvaret for å lyse- og dele ut konsesjonen.

Opplegget for etableringen av det nye riksdekkende digitale nettet ble fredag presentert av Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Det blir utlyst konsesjon for å distribuere kringkasting samt andre teletjenester, men når dette skjer er ennå uklart. Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum, antyder imidlertid at mye er klart til høsten.

Konsesjonærene vil få pålegg om å legge forholdene til rette slik at allmennkringkasterne, som i dag er NRK, TV 2 og lokal-TV, og andre som ønsker å bruke den nye kapasiteten til fjernsyn eller andre formål. I tillegg beregnes det at kapasiteten på nettet vil være så stort at det kan tas i bruk til andre typer tjenester.

Ett vilkår er allerede kjent. Det blir lagt vekst på rask i gangsetting. Konsesjonæren vil selv kunne bestemme hvem som skal bygge og drive nettet, mens ansvaret for øvrige funksjoner i bakkenettet skal baseres på etterspørselen i markedet.
Telenor, NRK og TV2 har vært og er i samtaler for å komme fram til en felles utbyggingsplan for nettet som vil supplere digitale sendinger fra kabel-TV og satellitt.


Hildrum sier til digitoday.no at konvergensen i markedet har ført til at arbeidet har tatt tid, også fordi to departement har vært nødt til å ta hensyn til to lovverk når en utarbeider måter å tildele konsesjonen på.

Når det digitale nettet blir etablert og tatt i bruk blir det også klart at det analoge nettet blir faset ut over en viss tid. Hildrum sier mellom 10 og 15 år, men at det blir satt en siste dato for det analoge nettet.

Statssekretær i Kulturdepartementet, Roger Ingebrigtsen, sier til digitoday.no at det i konsesjonsvilkårene blir lagt inn kriterier som sikrer allmenkringasterne kapasitet, men også andre aktører, slik at en åpner for flere konkurrerende kanaler.

Til toppen