Problemer med UMTS-finansiering ? Start egen bank !

Etter å ha skaffet seg dyrekjøpte lisenser går nå tyske Mobilcom nye veier for å posisjonere seg i kampen om finansiering av selve 3G-infrastrukturen.

Den tyske mobiloperatøren Mobilcom går nå nye veier for å sikre finansieringen av utbyggingen av kostbar UMTS-infrastruktur. Over en tiårs periode regner selskapet med å måtte finansiere rundt 30 milliarder kroner for å få infrastrukturen på plass.

Etter en del interne diskusjoner har selskapet nå besluttet å avstå fra å klage på den dyre prisen for selve UMTS-lisensene og i stedet konsentrere seg om finansieringen av selve infrastrukturen og det videre inntektspotensialet som ligger i driften.

Dette kan det være behov for. Selskapet har allerede investert nesten 70 milliarder kroner i kjøp av lisenser og har tidligere annonsert at de ikke regner med å tjene penger før i 2007.

Ifølge Financial Times er Mobilcom av den oppfatning av bankvirksomhet er en av de få UMTS-tjenestene hvor kundene virkelig er innstilt på å betale for seg. Selskapet tar derfor sikte på å utvikle betalingstjenester og muligheter for verdipapirhandel hvor mobiltelefonen i praksis fungerer som lommebok.

Den nye banken får navnet MobilBank og blir et felles selskap eiet av Mobilcom og den sydtyske banken Landesbank Baden-Württemberg. Mobilcom vil være ansvarlig for teknologi og distribusjon, mens LBBW vil være ansvarlig for de bankmessige transaksjonene.

Allerede i løpet av første halvår i år er det meningen at banken skal være i operativ drift.

Mobilcom mener ifølge Financial Times at dette offensive skrittet vil bidra til gjøre den videre finansieringen av de nødvendige milliardinvesteringene i UMTS-infrastruktur enklere å få på plass.

Til toppen