Prognose: 400.000. Resultat: 2 mill.

I NetComs opprinnelige forretningsplan het det at bare advokater og forretningsfolk ville ha mobiltelefon i år 2000. Antall potensielle kunder ble beregnet til 400.000, der NetCom skulle sitte med halvparten av markedet. Noen regnet imidlertid feil, for i dag er det over to millioner brukere av mobiltelefon i Norge.

I NetComs opprinnelige forretningsplan het det at bare advokater og forretningsfolk ville ha mobiltelefon i år 2000. Antall potensielle kunder ble beregnet til 400.000, der NetCom skulle sitte med halvparten av markedet. Noen regnet imidlertid feil, for i dag er det over to millioner brukere av mobiltelefon i Norge.

NetCom-gründerne tok grundig feil, men rett vei.


Dagens NetCom-sjef, Terje Christoffersen, sier til digi.no at selskapet er i ferd med å vise at dette med mobiltelefoni er en god forretning, godt hjulpet av en av forbrukerverdenens største suksesser.

Men for at NetCom skal kunne henge med i utviklingen kreves det ytterligere investeringer i mobilnett, ut over de 2,7 milliardene selskapet allerede har lagt ned. De nærmeste årene regner selskapet med å investere rundt 500 millioner kroner for å henge med i den teknologiske utviklingen. Selskapet regner med å investere i GPRS-teknologien, som i realiteten øker båndbredden for GSM-brukeren opp til ISDN-hastighet.

Terje snakker ut
Terje Christoffersen

- Lønnsomhet og vekst er de avgjørende faktorene for NetCom de nærmeste årene sier Christoffersen til digi.no, som ikke legger skjul på at selskapet må arbeide seg inn på nye kundegrupper for å øke veksten.

Satsingen på kontantkort var et slikt trekk.

- Vi må bare innse at det ikke er så mange potensielle kunder igjen av de vi kaller for post-pay (kunder som betaler abonnementsavgift, red. anm.). Derfor var det viktig for oss å åpne den delen av mobilmarkedet som var mest interessert i å ha tilgang til mobilnettet, men som ikke nødvendigvs ringer like mye.


Terje Christoffersen snakker ut i digi.no

Dermed sitter NetCom - og forsåvidt konkurrenten Telenor Mobil - i den situasjonen at 90 prosent av nysalget er kontantkort, noe som gjør at kunden betaler for tellerskrittene på forskudd.

På siste kvartalstall-presentasjon, la NetCom fram tall som fortalte at abonnementskundene ringer for mye mer enn kontantkortkundene, nærmere bestemt 181 kroner for abonnentene og 79 kroner for kort-kundene, men gjennomsnittet alle kundene sett under ett er 141 kroner.

Likevel vil ikke NetCom-sjefen si at kort-kundene er dårligere kunder.

- Vi vil gjerne ha betalende kunder. Nå er spørsmålet hvordan vi får mer ut av hver kunde. Derfor har vi satt i gang ringestimulerende tiltak som Duo og Mother, og satser nå også på Internett for å flytte en stadig større del av datatrafikken over til mobiltelefonen.

- Jeg tror alltid folk vil betale mer for å ringe med en mobiltelefon, sammenliknet med fasttelefoni, spesielt også fordi vi vil se ytterligere prisfall.

Likevel spår ikke Christoffetsen fasttelefonen en snarlig død, selv om han fremdeles mener at fremtiden er trådløs.

- Fasttelefoni er på mange måter gårsdagens teknologi. I dag er det et verktøy for oss slik at vi kan tilby et bredt spekter at teletjenester til våre kunder.

Uansett om det er aldri så billig å ringe med fasttelefonen, tror imidlertid NetCom-sjefen at folk i stadig større grad vil velge mobiltelefonen, blant annet fordi utbredelsen øker så sterkt.

- Om to-tre år vil "alle" ha mobiltelefon, tror han.
Hva mer vil du vite om ...
Til toppen