Programmer kan avluses som musikk

Den britiske forskeren Paul Vickers arbeider med å omsette programkode til musikk, slik at avlusing går raskere og bedre.

Avlusing - "debugging" - av programvare er en evig utfordring til utviklerne. Forskere innen nye grensesnitt mellom maskin og menneske mener "auralisering" - der kode omdannes til lyd etter bestemte prinsipper, og der programfeil avsløres som ulyder - kan bli et viktig hjelpemiddel. De mener auralisering kan utfylle det mer tradisjonelle prinsippet visualisering i anskueliggjøring av elektronisk lagret informasjon.

Blant de som har vakt oppsikt utover forskernes egne rekker, er forskningssjef Paul Vickers ved School of Informatics, University of Northumbria i England. Han tok sin doktorgrad på auralisering og fortsetter å drive et prosjekt kalt Caitlin. Hjemmesiden hans gir tilgang til hele avhandlingen, med prøver på hvordan Caitlin-systemet omdanner programsetninger til akkorder og melodier. Dårlig-konstruerte IF-setninger blir disharmoniske, mens uavsluttede sløyfer gir uavsluttede oppadstigende skalaer.

Grensesnittet til Caitlin "spiller" gjennom kode - foreløpig bare Pascal - og lar deg se koden samtidig som du lytter til den.

Vickers beskriver i sin avhandling et eksperiment der 22 IT-studenter med begynnerferdigheter innen programmering brukte både Caitlin og mer alminnelige metoder til å avluse programmer med varierende kompleksitet. I analysen av resultatene av dette eksperimentet, mener Vickers det kan argumenteres for at auralisering kan ha noe for seg, særlig der komplekse strukturer gjør det vanskelig å få øye på feil i utskriften. Tiden det tok å lytte seg gjennom musikken økte ikke den samlede tiden studentene brukte på å avluse programmene. Studentenes egne og varierende musikkferdigheter så ikke ut til å ha noen innflytelse på fordelen ved å bruke Caitlin. Vickers mener det er god grunn til å drive prosjektet videre.

Ifølge tidsskriftet New Scientist, støttes Vickers syn av flere IT- og grensesnittforskere. Stephen Brewster ved universitetet i Glasgow mener at hørselen er ofte mer følsom enn synet i å registrere mønstre over tid, og ser for seg at utviklingsmiljøer tilbyr auralisering som nok et avlusningshjelpemiddel. Alan Blackwell ved Cambridge University mener auralisering av programkode kan være nyttig i noen former for problemløsning, men mener det er behov for ytterligere forskning.

Til toppen