Programvarebransjen i opprør mot Microsoft

Med unntak av noen få aktive Microsoft-hatere har den internasjonale programvarebransjen hittil holdt seg unna det store opprøret mot verdens mest framgangsrike IT-selskap. De nye retningslinjene fra Software Publishers Association varsler derfor noe helt nytt og oppsiktsvekkende.

På spørsmål fra digi.no i forrige uke svarte for eksempel toppsjef Charles B. Wang i Computer Associates at myndighetene burde la være å blande seg inn i programvareindustrien, og heller la selskapene og markedet ordne opp. Selv utfallene fra Larry Ellison i Oracle har gått mer ut på å latterliggjøre Windows og hele dens fete vesen, enn å ta opp noen kamp mot Microsofts forretningspraksis.

Denne ukens begivenheter markerer derfor en ny tendens. I Davos var det kjernen i striden mellom Microsoft og de amerikanske myndighetene - buntingen av Windows med Internet Explorer - som var gjenstand for Ellisons vrede.

Og i USA gikk Software Publishers Association (SPA), en forening for 1200 programvarehus, deriblant alle de store amerikanske, også Microsoft, ut med nye retningslinjer for hvordan bransjen bør håndtere forholdet mellom operativsystem og applikasjon. SPA slår utvetydig fast at alle programvarehus må ha likeverdig adgang til ethvert operativsystem, og at et selskap som lager operativsystemer kan ikke ordne seg slik at det favoriserer sin egen eller sine partneres applikasjonsutvikling på bekostning av den allmenne konkurransen.

Amerikanske, japanske og europeiske myndigheter som kjemper for å få Microsoft til å skille mellom operativsystemet Windows og nettleser-applikasjonen Internet Explorer, har fått en solid alliert. SPA er en stor og respektert organisasjon. Dens standpunkt vil gjøre det vanskelig for Microsoft å avvise innvendinger mot bunting av operativsystem og applikasjoner ved å hevde at de uttrykker politiske forestillinger uten faglig grunnlag.

Utspillet tvinger også Microsoft til å ta stilling til om man vil åpne enda en front i det selskapet tydeligvis betrakter som en slags krig. En utmeldelse er antydet. Det vil trolig bli oppfattet som en umoden reaksjon, i tråd med den trassige tolkningen av dommer Jacksons midlertidige pålegg fra 11. desember i fjor, og som ble trukket tilbake såvidt tidsnok til å unngå en stevning for rettsforakt.

Utspillet fra SPA er egnet til å nyansere debatten, fordi det uttrykkes så klart at det ikke er enhver form for bunting man vil til livs. Bunting er like gammel som bransjen selv. Det er den direkte konkurransevridende buntingen som skal rammes, den som forsvares gjennom argumenter om at "integreringen" mellom applikasjon og operativsystem er så tett at noe egentlig skille er umulig å trekke.

SPA spiller ballen tilbake til Microsoft: Selskapet må selv trekke dette skillet, og hovedretningslinjen er at skillet må trekkes på en slik måte at konkurrerende applikasjonsleverandører får en reell mulighet til å hevde seg. De som skal utvikle Netscape - eller den norske nettleseren Opera - må få samme tilgang til kunnskap om operativsystemets tjenester og muligheter som utviklerne av Internet Explorer.

Indirekte trekker utspillet fram spøkelser fra fortiden. Da WordPerfect for rundt ti år siden skjønte med hvilken kraft PC-bølgen feide over PC-verdenen, og la om utviklingsplanene til å prioritere Windows framfor OS/2, støtte det som da var verdens ledende tekstbehandler på to problemer. For det første hadde Microsoft fått et godt grep om markedet for Windows-tekstbehandlere ved å gi bort et par hundre tusen eksemplarer av Word. For det andre oppsto det berettiget mistanke om at Microsoft ikke fôret WordPerfect med alle de detaljer om grensesnittets API-er som utviklerne trengte for å utvikle et konkurransedyktig produkt.

WordPerfect for Windows ble ikke bare forsinket, den ble også utrolig treg i forhold til Word. Hadde Microsoft fulgt SPAs nye retningslinjer, ville WordPerfect hatt en helt annen skjebne, og Word hadde ikke blitt på langt nær så dominerende som tilfellet er i dag.

SPA har selv sagt at de nye retningslinjene bør brukes av USAs myndigheter i saker som har med mistanke om brudd på antitrust-lovgivningen innen programvarebransjen. Det er en direkte utfordring til Microsoft. Det er også en erkjennelse av at markedet alene ikke kan ordne opp. Myndigheter må inn, selv når et flertall innen en bransje står bak et velbegrunnet forslag om nye spilleregler.

Det synes ikke urimelig at applikasjoner og operativsystem skal oppfattes som atskilte entiteter. Det synes ikke urimelig at alle utviklere skal stilles likt i konkurransen. Det synes ikke urimelig å anta at programvarebransjen vil bli enda sunnere og enda mer konkurransedyktig ved å følge de spillereglene som SPA har foreslått. Det synes ikke urimelig å forvente at brukernes forhåpninger om bedre grensesnitt og mer effektive applikasjoner vil ha større sjanse til å innfris dersom Microsoft føyer seg i stedet for å vikle seg og bransjen i en ødeleggende rettskrig.

Vi ber ikke om at Microsoft skal beseires. Vi ber om at informasjonsteknologien og den gode konkurransen ikke ofres på forretningskrigens slagmark.

Til toppen