Programvarehuset NRK

I NRK har det vært diskutert om selskapet skal satse på å bli en ren programprodusent eller fortsette å være en nasjonal kringkastingskanal. Bakgrunnen er en digital fremtid hvor kanal-lojaliteten minker og program-lojaliteten øker.

Lojaliteten mot mediekanalene svekkes med større utvalg av programtilbud. På den digitale mediearenaen er det hvert enkelt produkt og program som teller mer enn om man av gammel vane skrur på kanaler som NRK1 eller TV 2.

Flere medieeksperter mener at fremtiden med Internett og interaktiv TV vil gi slike endrede medievaner.

- Vi har hatt en debatt i NRK om vi skulle satse på ren programproduksjon. Debatten har vært initiert av Einar Førde og reist problemstillinger om hva som vil være den riktige strategien fremover. Programprodusent pluss rikskringkaster? Eller skal vi avslutte rollen som kringkaster, spør fjernsynsdirektør Hans Tore Bjerkaas til digi.no.

Med rendyrking av programproduksjonen, ville NRK kunne konsentrere seg om det de er best til. Statskringkasteren ville kunne produsere og levere program til det som i dag er konkurrenter. Kostnadene kunne reduseres betraktelig, og finansieringen hadde blitt mye mer i tråd med den innsatsen som blir lagt ned (kontra dagens subsidiering gjennom fjernsynslisens).

Bjerkaas hevder imidlertid at NRK allerede har konkludert med hvilken vei de skal ta fremover.
- NRK velger ikke å være kun programprodusent. Strategien er fortsatt å være kringkaster. Det er klart at det er viktig for oss å ha en viktig nasjonal kringkastingsrolle, samtidig som vi er en nasjonal produsent av nasjonale program, sier han.

Ifølge Bjerkaas viser en undersøkelse fra BBC at det britiske publikum ønsker mer innholdstunge program.

- Det å ha en nasjonal kringkaster vil nesten bli viktigere i en digital fremtid. Med mange flere nisjekanaler som spesialiserer seg på billigere programmering, blir vår posisjon som kvalitetskringkaster unik. Undersøkelsen fra BBC viser at publikum vil ha nyheter, fakta pluss dokumentarprogram, og vi vil satse stadig satse på å være leverandør av gode norske kvalitetsprogram, sier han.

Kringkastingssjef Einar Førde har tidligere sagt dette til digi.no (se under relaterte artikler i høyre margen):

- Noe av utfordringen ligger i det globale markedet som gir internasjonale programprodusenter - som Microsoft og Philips og andre store aktører - inngang på markedet. Meningen med NRK er å lage og sende programmer på norsk. I framtidas fjernsyn vil man kunne hente ut de programmer man finner interessant. Men mengden av informasjon vil bli så stor at de fleste av oss vil søke til en tilrettelagt meny, tror Førde.

I den situasjonen vil det være rom for kringkastere som NRK som legger opp en variert meny, mener kringkastingssjefen.

Til toppen