Provida faller og faller

De fleste IT-aksjer har sine opp- og nedturer, tidvis er utslagene store begge veier, men den siste måneden har vi sett kursoppgang over nesten hele linjen. Et unntak er Provida som fortsetter å falle i kurs.

De fleste IT-aksjer har sine opp- og nedturer, tidvis er utslagene store begge veier, men den siste måneden har vi sett kursoppgang over nesten hele linjen. Et unntak er Provida som fortsetter å falle i kurs.

Tirsdag avsluttet Provida-aksjen uendret etter relativt lav omsetning, men i løpet av dagen så vi handler ned på 65 kroner aksjen. Sett i forhold til en kurs-topp på 180 kroner tidligere i år, er fallet relativt dramatisk.

Hovedårsaken til kursfallet i Provida de siste ukene synes å være tapet i den oppkjøpte virksomheten RS/2. Som tidligere omtalt var selskapet lovlig sent ute med å gi hele markedet informasjon om tapet. Det kan ha redusert tilliten til selskapet. Vi antar at noe av kursfallet kan skyldes at de som har tygget på Providas regnskap etter tredje kvartal, ser at veksten ikke var så mye å skryte av.

Når vi nærmere én uke etter resultatfremleggelsen fra selskapet fortsatt ser at kursen faller, må noe av dette tilskrives en lav likviditet i aksjen og få kjøpere. Det tror vi kan knyttes til at selskapet ikke har all verdens likviditet og at ledelsen har signalisert at det kan være aktuelt å gjennomføre en emisjon. En ikke urimelig antakelse er at dette legger en demper på kjøpsinteressen.

Dernest er det også klart at det er helt avgjørende for selskapets fremtid at ledelsen klarer å få på plass distributører i de ulike geografiske markedene. Uten hjelp fra konsulentselskaper på salg og implementering av selskapets produkter, er marginbildet ikke oppløftende. Slik sett er det vanskelig å se for seg et kursløft før Provida kan melde om inngåelse av partneravtaler.

Det Provida må få til, er i stor grad det samme som det svenske selskapet IFS kunne melde om for kort tid siden (du finner artikkelen i høyre marg).

Mens Provida har falt jevnt og trutt de siste ukene ser Nera en formidabel oppgang. Kursen er nærmest doblet siden bunnen på 6,50 kroner for fire uker siden. Omsetningen har tatt seg godt opp, og det er interessant i den sammenheng å se at deltakerne i den siste emisjonen - kanskje spesielt garantistene - nå har en pen gevinst inne etter ganske kort tid.

I et rimelig flatt marked så Merkantildata en marginal oppgang, selv etter lite positiv dekning av ledelsens håndtering av gårsdagens godkjennelse av leverandører til Forvaltningsnett-samarbeidet.

Tandberg avsluttet uendret etter gårsdagens fall på nyheten fra datterselskapet NuVision. Nyhetsverdien i pressemeldingen fra datterselskapet er primært at datterselskapet går sine egne veier også i valg av hvilke produkter det ønsker å tilby i markedet. Det er heller ikke urimelig å stille spørsmål ved hvor godt forholdet egentlig er mellom Tandberg og NuVision-ledelsen.

Når det er sagt, skal man ikke glemme at Tandberg ser en meget hyggelig vekst i det amerikanske markedet gjennom datterselskapet Tandberg Inc.

NuVision representerer i all hovedsak en mulig oppside for Tandberg.

Til toppen