PT: - Fast forvalg øker telekonkurransen

Fra 1. juni 1999 vil det være mulig å velge en hovedleverandør av teletjenester uten å bruke prefiks. I dag er det bare Telenor som har denne muligheten. I Post- og teletilsynet (PT) regner en med at de nye teleoperatørene får en større andel av trafikken når fast forvalg blir innført.

- Erfaringene fra andre land som Australia og New Zealand tyder på at de nye teleoperatørene vil få en større andel av teletrafikken etter at fast forvalg er innført, sier sjefingeniør i Post- og teletilsynet, Arne Litleré.

På grunn av usikkerheten knyttet til overgangen til år 2000, er innføringen av fast forvalg delt i to, der den første delen kommer 1. juni 1999, og del to kommer 1. november år 2000. Den første delen betyr at telekundene kan velge fast forvalg knyttet til sin hovedleverandør av teletjenester, mens kunden må bruke prefiks for å ringe via andre teleoperatører.

I andre fase - fra 1. november år 2000 - skal kundene kunne velge to faste forvalg, i tillegg til at dette også vil gjelde for mobilnettene. Fast forvalg for mobilsektoren forutsetter imidlertid at den som ringer befinner seg i sitt eget nett og ikke i en annen operatørs nett.

Forarbeidet til fast forvalg er gjort i samarbeid med teleoperatørene og ifølge Litleré er det heller ikke langt unna før nummerportabilitet blir innført, som vil si at telekunden vil kunne ta med seg sitt eget telefonnummer, selv om vedkommende flytter.

Det har vært jobbet med fast forvalg i lengre tid, og PT har arbeidet sammen med Konkurransetilsynet om denne saken.

På pressekonferansen torsdag uttrykte direktør i PT, Roald Ekholdt, forundring over at de nye operatørene ikke hadde tatt i bruk alle de mulighetene som allerede finnes for å tiltrekke seg større del av teletrafikken. - Det hadde vært fullt mulig å oppfordre kundene til å legge inn telefonnumre med prefiks i sine kortnummer i selve telefonapparatet.

Fremdeles er det Telenor som sitter med aksessnettet, slik at alle andre teleoperatører må inngå avtaler med Telenor om hvilke teletjenester som det skal innføres fast forvalg til. Det er opp til den enkelte teleoperatør hvilke tjenester som en ønsker at kundene skal få fast forvalg til. Det er også Telenor som får jobben med å konfigurere sine sentraler slik at fast forvalg kan gjennomføres.

Telenor skriver i en pressemelding at selskapet mener at fast forvalg vil stimulere telekonkurransen. Visekonsernsjef i Telenor, Jon Fredrik Baksaas, sier "i en foreløpig kommentar" til fast forvalg at det er en fordel for alle å få klarhet i hvilke rammebetingelser som skal gjelde for konkurransen i det norske telemarkedet. Telenor tror imidlertid at den løsningen tilsynet anbefaler kan virke vanskelig tilgjengelig for kundene. - Vi må også se nærmere på en del tekniske og andre begrensninger før vi gir vår endelige kommentar til vedtaket, sier Baksaas.

Til toppen