Pumper ut 100.000 nye JenteROM

Produksjonsselskapet Blekkhuset utviklet i fjor en CD-ROM for jenter i et opplag på 100.000 for Det Nye. I år produseres en ny Jente-ROM i like stort opplag. Nå er plutselig distributørpartneren Det Nye-konkurrenten Henne.

I mai i fjor kom første utgave av JenteROM, en CD-ROM for jenter som vedlegg til bladet Det Nye. I år kommer andre utgave av JenteROM, men denne gangen som vedlegg hos Det Nyes konkurrent Henne.

Mediehuset Hjemmet Mortensen står bak jentebladet Det Nye, mens erkefiendene i Aller har hånd om bladet Henne.

Selskapet Blekkhuset står for produksjonen av JenteROM. Selskapet ledes av Siv J. Henningstad, og hun begrunner skiftet av distributør med et ønske om å nå flere.

- Vi ønsker å nå en større gruppe jenter med å gi ut JenteROM med Henne i stedet for med Det Nye. Det Nye har en yngre profil enn Henne, hvor vi regner med å nå ut til jenter i en noe eldre gruppe, sier Henningstad.

Hun avviser at misnøye med Det Nye er årsaken til at JenteROM ikke lenger skal distribuere CD-ROMen. Opplaget for JenteROM gjennom Henne skal være 100.000 eksemplarer, det er identisk med distribusjonen gjennom Det Nye.

Markedsundersøkelsen som skal ta for seg responsen og bruk av den forrige JenteROM-en er ikke klar. Det er ifølge Henningstad uklart når denne vil være ferdig.

- Det blir sannsynligvis til våren, forteller Henningstad.

-Men vi sitter igjen med god respons fra brukerne av CD-ROM-en. Vi har fått mange hyggelige e-post-meldinger, postkort og brev, forteller Henningstad.

- I den nye versjonen er det lagt mer vekt på multimedia. Mer bilder, video, lyd, og pekere til sider på Internett. Vi tar også i bruk et nytt webutviklingsverktøy som fungerer bedre enn det vi brukte før, sier Henningstad.

- Jeg har ikke vært her så lenge, så det meste av dette har skjedd før min tid. Men det er mitt inntrykk at Blekkhuset og Det Nye ikke førte en helt klar kommunikasjon. Det Nye syntes ikke at det var et godt nok produkt kvalitetsmessig, så vi har valgt ikke å videreføre prosjektet i år. Men det er klart at tema som jenter og Internett er viktig for oss, så vi vil heller satse på Internett enn CD-ROM i fremtiden, sier markedsansvarlig for Det Nye, Trond Lindholm.

- Blekkhuset er selv fornøyd med produktet og har valgt å videreføre CD-ROM-en med andre samarbeidspartnere, og det står de helt fritt til å gjøre, sier Lindholm og legger dermed produktet helt frivillig over i fanget til konkurrentene.

- Vi vil med dette gi et signal til markedet om at vi følger med, og vi vil nå nye kjøpegrupper, sier markedskonsulent i Henne, Trude Linge, om bakgrunnen for å satse på JenteROM.

- Siv Henningstad spurte oss om vi ville være med på JenteROM, fordi hun mener vår lesergruppe ligger lenger frem teknologisk, sier Linge. Det er ikke foretatt noen undersøkelser av Henne for å kartlegge lesernes datakunnskaper eller hvor mange som har CD-ROM-spillere.

- Våre lesere er i stor grad yrkesaktive jenter med høyere utdanning. Det er derfor ikke unaturlig å tro at andelen CD-ROM-brukere er relativt høy i denne gruppen, sier Linge. Henne var ikke i kontakt med Det Nye i forkant av samarbeidsavtalen med Henningstad for å høre om de var fornøyd.

- Vi i Henne har brukt tid på utvikling av stoffet som skal være på CD-ROM-en, og i dialog med Henningstad har vi villet forbedre brukervennligheten og utvide stoffområdene, sier Linge til digi.no. Hun forteller at JenteROM vil bli utgitt sammen med Henne nummer 5 i midten av mai.

Redaktør Nina Furu i HjemmeNett, som tidligere var webmaster i Det Nye, understreker at JenteROM ikke var et Det Nye-produkt.

- JenteROM var en "give-away" som Det Nye ofte har, på linje med bind, suppeposer eller kammer. CD-ROM-en var ikke en satsing eller produkt fra Det Nye. Jeg tror mange vil vise at de er på den teknologiske vogna uten å ha en bevisst strategi for dette. Jeg mener dette ikke gjelder Hjemmet Mortensen, da vi har hatt en bevisst satsing på dette siden 1995, sier Furu.

Til toppen