Quantum fornøyd med DLT

En av hovedkonkurrentene til Tandberg Data, amerikanske Quantum la frem sine resultater torsdag ettermiddag. På tross av et fall i selskapets resultater er ledelsen godt fornøyd med utviklingen for båndstasjonen DLT.

Resultatet for det siste kvartalet ble på 3 millioner dollar mot 96,5 millioner dollar i samme kvartal 1997. Omsetningen falt tilsvarende fra 1,4 milliarder dollar til 1,1 milliarder dollar.

Det er spesielt markedet for harddisker for stasjonære maskiner som har gitt selskapet problemer, med et for høyt tilbud i markedet og tilsvarende aggressivt prispress. Detter har plaget hele industrien de siste tre kvartalene.

Quantum har rettighetene til DLT-båndstasjonene og er en stor produsent av disse produktene som oppfattes som direkte konkurrenter til Tandberg Datas produkter. Selskapet finansdirektør sier at dette forretningsområdet nå har kommet seg ut av problemene med lageroppbygging hos distributørene som man var plaget med de siste kvartalene. Han er fornøyd med hvordan dette forretningsområdet utvikler seg.

En årsak til det svake resultatet i kvartalet var at kostnadene til forsking og utvikling økte fra 74 til 84 millioner dollar (altså fra 5 til 8 prosent av omsetningen). Hovedårsaken er likefullt å finne i en svekket driftsmargin fra 19 til 15 prosent som følge av sterkt prispress på harddisker.

Til toppen