Quark vil kjøpe Adobe

Adobe PageMaker har lenge vært det eneste praktiske alternativet til yndlingen i grafisk bransje, ombrekkverktøyet QuarkXPress. Nå ønsker Quark å kjøpe det langt større selskapet Adobe.

18. august i år skrev ledelsen i Quark et brev til ledelsen i Adobe, med tilbud om å overta alle eller en betydelig del av aksjene i Adobe til godt over dagens markedspris. Ifølge Wall Street Journal opplever Adobe fallende børskurs, og skal være verdt rundt 1,64 milliarder dollar.

Tre dager seinere svarte ledelsen i Adobe at man ikke var interessert i å diskutere noe salg. I går kveld offentliggjorde Adobe en erklæring der det heter at Quarks tilbud ikke er fremmet i god tro, og at Adobe betrakter en eventuell overtakelse som skadelig overfor kundene.

Quark har fått negativ presse i Norge i det siste på grunn av det brukerne oppfatter som høye oppgraderingspriser og uhensiktsmessig vern mot piratkopiering. Selskapet har ett eneste produkt, QuarkXPress. Det beskrives i amerikanske finansmedier som svært lønnsomt. All makt i selskapet skal være konsentrert hos gründeren Tom Gill og daglig leder Fred Ebrahimi. Quark offentliggjør ikke regnskapstall. Årsomsetningen anslås til noen hundre millioner dollar.

Adobes omsetning de siste fire kvartalene er 882 millioner dollar, noe under tallet på 911 millioner for regnskapsåret fram til 28. november 1997. De siste fire månedene er aksjekursen halvert. Selskapet har ingen gjeld, og egenkapitalavkastningen er på 22,6 prosent, godt over gjennomsnittet i den amerikanske programvarebransjen. For et par uker siden kunngjorde selskapet at kommende kvartalstall ville bli dårligere enn forventet, og at opptil 300 ansatte ville permitteres.

Adobe har en bred portefølje, blant dem QuarkXPress' eneste konkurrent PageMaker, samt tegneprogrammet Illustrator, bildebehandleren PhotoShop og den elektroniske dokumentpublisereren Acrobat.

Quark har antydet at man i forbindelse med en overtakelse vil selge PageMaker, et produkt Adobe overtok da det selv kjøpe Aldus en tid tilbake. Produktmessig synes poenget med en overtakelse å være en samling av de tre mest populære verktøyene i grafisk industri, QuarkXPress, Illustrator og PhotoShop.

I vinter tok IT-ansvarlige Birgitta Hämäläinen i Allers Familie-Journal initiativet til en Quark-brukerforening i Norge. Hennes første reaksjon er frykt for en monopolisering av det grafiske markedet.

- Det kan føre til uheldige konsekvenser for brukerne, både i forhold til pris og i forhold til de små utviklerne på markedet.

I forbindelse med en samling i Lausanne i Sveits mellom 11. og 14. oktober, vil representanter for Quark-brukere i Norge, Sverige, Danmark, Finland, England, Italia og muligens også Tyskland ha et felles møte med ledelsen i Quark.

- I forhold til Quark vil vi ta opp tidligere punkter, og drøfte muligheter for et bedre samarbeid mellom Quark og brukerne. Vi vil også prøve å legge et grunnlag for bedre samarbeid mellom brukerne i de ulike landene.

Hämäläinen understreker til slutt at hun er godt fornøyd med selve verktøyet QuarkXPress.

Til toppen