QuickTime - Apples nye melkeku

Microsoft-rettsaken bærer vitne om at bransjen tar QuickTime på alvor. Teknologien er utgangspunktet for den kommende MPEG-4-standarden, og kan vise seg å bli et kommersielt og strategisk svært viktig våpen for Apple.

Microsoft Corporation og nettpioneren RealNetworks satser tungt innen såkalt streaming av innhold på nettet og i andre multimediesammenhenger. Begge selskapene har utviklet sine egne proprietære teknologier og ønsker å kuppe markedet for streaming på nett.

Apple har valgt en annen strategi og har allerede lykkes med å få QuickTime-teknologien som basis for den kommende MPEG4-standarden. Svakheten i QuickTime har vært manglende støtte for sanntids streaming, og dette har hindret QuickTimes endelige gjennombrudd som de facto standard for avspilling av multimedieinnhold på nett. Med QuickTime 3 lanserte Apple FastStart streaming som er en teknologi for hurtig nedlastning fra nett, ikke sanntids streaming.

Apple jobber for harde livet med å utbedre dette, og enkelte kilder med god kjennskap til multimedieindustrien i USA, hevder at Apple vil lansere QuickTime 4 med mulighet for sanntids kringkasting av multimedieinnhold på nett i forbindelse med Macworld Expo i San Francisco i januar 1999.

Under rettsaken mot Microsoft hevdet teknologidirektør i Apple Computer, Avadis Tevanian, at Microsoft forsøkte å true Apple til å droppe satsingen på QuickTime som avspiller for multimedieinnhold på nett. Selv om Microsoft hardnakket avviser slike påstander, er det ingen tvil om at det foregår en tøff kamp blant de ledende aktørene.

Apple har en stor fordel med sin teknologi; den er utviklet over en syvårsperiode og er således moden og veltestet. Dessuten egner teknologien seg både for utvikling av innhold såvel som avspilling av innhold. Det finnes på markedet et solid utvalg av vel utprøvde og godt dokumenterte verktøy og programmeringsgrensesnitt (API - Application Programming Interface) for QuickTime-utvikling. En stor andel av multimedieprodusentene i markedet utvikler tverrplattformsløsninger ved hjelp av QuickTime-teknologi.

For kjennere av bransjen er det helt åpenbart at QuickTime er svært viktig for Apple. Steve Jobs' drømmescenario er at QuickTime blir standard for alt multimedieinnhold slik at alt utstyr som skal kunne takle multimedieinnhold fra PC-er til nettapparater og elektronikk, inneholder en lisensiert kopi av QuickTime.

Lykkes Apple med det, blir teknologien en pengemaskin for selskapet.

Til toppen