Qwest taper mindre

Tapene i tredje kvartal for den amerikanske teleoperatøren Qwest ble mindre enn fryktet: "Bare" fem millioner dollar, mot et overskudd på 12,8 millioner for ett år siden. Qwest innfusjonerte LCI i kvartalet, og har samtidig kjøpt Internett-selskapet Icon CMT Corp.

Qwest Communications International Inc. har også brukt året til å kjøpe EUnet International, som blant annet inkluderer EUnet Norge.

Qwest er USAs fjerde største operatør på riks- og internasjonal telefoni, men må likevel rapportere tap, i hovedsak som følge av utgifter knyttet til selskapets utbygging av en nasjonal og internasjonal infrastruktur spesialkonstruert for høyhastighetstjenester.

Tapene var imidlertid forventet å være mer enn de fem millionene det endte på.

Inntektene i kvartalet økte fra 653,6 millioner dollar til 806,8 millioner dollar, i hovedsak som følge av innfusjonerte selskap.

Driftsresultatet før avskrivninger økte fra 101,2 millioner dollar til 117,6 millioner dollar.

Selskapets finansdirektør, Robert Woodruff, kommenterte resultatet med å si at inntektene øker sterkt i alle deler av virksomheten. Til tross for store utgifter knyttet til investering i fremtidens infrastruktur, opprettholder selskapet sine måltall på driftsresultat før avskrivninger og overskudd, sier han i en pressemelding.

Siden en emisjon i fjor har Qwest vært en av USAs hotteste telekomaksjer, der konsernsjef Joseph Nacchio, som tidligere hadde ansvaret for internasjonal telefoni i AT&T, har fungert som et fluepapir for investorene.

Et viktig bidrag til forventningene er også ferdigstilling av Qwests nasjonale fibernett som skjer neste år, der allerede halvparten er i drift. Det er lagt to parallelle kommunikasjonskanaler langs 2560 (norske) mil med jernbaneskinner. I det ene røret ligger 48 par med optiske fibre. Det andre røret er tomt. Det tomme røret er ifølge Qwest investeringen for fremtiden.

Når ny teknologi, økonomi og behov er til stede til å legge nye fibre, skjer det med minimal investering fordi gravearbeidet allerede er gjort. Selv uten dette ekstrarøret vil Qwests nasjonale fiberoptiske nett representere en kapasitet på to terabit (en terabyte = 1024 gigabytes). Det kan ifølge Qwests overføre en informasjonsmengde som tilsvarer kongressbiblioteket fra USAs østkyst til vestkyst på 20 sekunder.

Til toppen