R/3-klienter uten tjoring

- R/3-klienter til bærbare apparater handler ikke bare om å levere reiseregninger fra PalmPilot. Det dreier seg også om å nå helt nye brukere i lager- og produksjonslokalene, sier Kim Hutchings fra SAPs laboratorier i Palo Alto.

- R/3-klienter til bærbare apparater handler ikke bare om å levere reiseregninger fra PalmPilot. Det dreier seg også om å nå helt nye brukere i lager- og produksjonslokalene, sier Kim Hutchings fra SAPs laboratorier i Palo Alto.

De fleste innen SAP har ingen klar formening om hva forkortelsen står for. Men fra Hutchings kommer svaret kjapt: "Simple And Productive", smiler hun.

- Vi bruker begrepet "untethered employee" ("utjoret medarbeider") som felles betegnelse på alle som trenger en ikke-stasjonær tilknytning for å kjøre R/3-transaksjoner. I noen tilfeller kan det dreie seg om folk i lager- eller produksjonslokaler som ikke har fast sitteplass, men som kan nås gjennom apparater tilknyttet et trådløst lokalnett. Eller det er reisende som kopler seg opp innimellom, og som kan trenge en løsning for ikke bare å kjøre transaksjoner direkte, men også for å samordne lagrede transaksjoner med sentralen.

Den vesentlige fordelen ved å utvide SAP til utjorede medarbeidere er å forenkle folks arbeid samtidig som datastrømmen inn i systemet blir langt mer nøyaktig.

- Selv om arbeidet med å legge grensesnitt til bærbare enheter drar nytte av den nye klient-arkitekturen, må ofte selve transaksjonen tenkes gjennom på nytt. SAP kommer ikke selv til å tilby utjorede utgaver av alle applikasjoner. Vi kommer i stor grad til å trekke tredje part inn i dette arbeidet.

En av årsakene til dette er den store mengden apparater SAP ser på som hensiktsmessige for ulike utjorede roller. På kontorsiden er det snakk om Windows CE-basert maskinvare som HP Jornada, eller varianter av Palm. For reisende nevner Hutchings mobiltelefoner, "smarte" telefoner og to veis personsøkere. Til slutt spenner hun på seg noe som ser ut som en klokke utvidet med en sensor i form av en ring rundt pekefingeren. Apparatet er utviklet for lager- og produksjonsarbeidere. De får frie hender til andre oppgaver samtidig som de alltid er i stand til å registrere en R/3-transaksjon.

Til toppen