Regjeringen står på Telenor-vedtak

I Stortinget tirsdag slo representanter fra regjeringspartiene fast flere ganger at noen endelig vurdering av en delprivatisering av Telenor ikke vil skje før neste gang det er behov for å tilføre selskapet egenkapital.

I Stortinget tirsdag slo representanter fra regjeringspartiene fast flere ganger at noen endelig vurdering av en delprivatisering av Telenor ikke vil skje før neste gang det er behov for å tilføre selskapet egenkapital.

Stortinget vedtok i dag den endelige kapitalutvidelsen i Telenor på to milliarder kroner, der de tre regjeringspartiene, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, fikk flertall med støtte fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Under debatten i Stortinget ble regjeringspartiene stadig spurt av representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet, men også fra samarbeidspartnerne i Ap og SV, om hvilket standpunkt regjeringen hadde til delprivatisering av Telenor.

Jan Sahl (KrF) var blant regjeringspartienes representanter som til stadighet gjentok at regjeringen skulle ta stilling til privatiseringsspørsmålet når nye anmodninger om egenkapital ble framsatt.

Tidspunktet for dette har regjeringen selv framskyndet ved bare å foreslå tildeling av to av de tre milliardene Telenor bad sine eiere om.

I dagens storting er det bare Fremskrittspartiet og Høyre som klart har sagt at ytterligere egenkapital skal hentes fra markedet og ikke fra statskassa. Leder i samferdselskomitéen, Oddvard Nilsen (H) sa at en må prioritere andre statlige oppgaver enn Telenor.

Ellen Gjerpe Hansen (H) understreket at en med private eiere i Telenor - altså gjennom børsnotering - ville kunne fastsette en verdi på Telenor gjennom markedet. Hun mente at risikoen ved at Telenor investerte statens kroner i utlandssatsinger var for høy for statlige kroner.

Eirin Faldet (Ap) sa at partiet allerede nå åpner for ytterligere kapitaltilskudd til Telenor og spurte om det var noe galt i at det var noe av det staten drev med som også gikk med overskudd. Hun konstaterte at det hadde skjedd en revolusjon innenfor telekom siden hun selv jobbet på en bemannet sentral der en måtte gjennom fem andre bemannede sentraler for å sette en samtale fra Engerdal til Oslo.

Til toppen