Regjeringens bredbåndsplaner hangler

En spørreundersøkelse blant 60 norske kommuner viser at det er få som prioriterer bredbåndsutbygging i sine budsjetter. Dermed kan det bli et problem for regjeringen og Grete Knudsen (bildet) å nå sine lovnader om bredbånd til alle innen 2004.

En spørreundersøkelse blant 60 norske kommuner viser at det er få som prioriterer bredbåndsutbygging i sine budsjetter. Dermed kan det bli et problem for regjeringen og Grete Knudsen (bildet) å nå sine lovnader om bredbånd til alle innen 2004.

Bredbåndsleverandørene er bekymret for fremtiden. Det har de grunn til hvis tall fra IKT-Norge stemmer. IKT-Norges Bredbåndsforum, som består av de toneangivende innenfor bredbåndssektoren i Norge, krever nå at regjeringen klargjør sin strategi.

I bredbåndsmeldingen statsråd Grete Knudsen har lagt frem, melder regjeringen om at de vil bidra til å styrke konkurransen og til at det offentlige styrker sin etterspørsel etter slike tjenester. På den måten skal det lønne seg å bygge ut i mer rurale strøk av landet.

Men når ikke kommunene setter av penger på sine budsjetter til dette kan det bli problemer med å nå målene. Ett av målene til regjeringen er at alle skoler, folkebibliotek, sykehus og kommuneadministrasjoner skal få tilgang til bredbånd. Dette skal skje innen 2002. Innen 2004 skal alle husstander få markedsmessig gode tilbud om tilgang.

Dette betyr at kommunene må betale endel av regningen. Dette må de hvis de skal motta penger fra regjeringens HØYKOM-fonds, som skal sikre noe av denne finansieringen.

I en telefonundersøkelse foretatt av IKT-Norges Bredbåndsforum kommer det frem at kommunene i svært stor grad ikke har tatt de nødvendige prioriteringer. Undersøkelsen er foretatt blant 60 av landets kommuner, hvor alle fylkene er representert.

På spørsmål om kommunene hadde satt av penger til av skolen og kommuneadministrasjon, svarte bare ni prosent at dette hadde blitt gjort. Hele 79 prosent svarte at de ikke hadde gjort det mens resterende 12 prosent ikke kunne svare.

Det later heller ikke til at denne type problematikk er gjenstand for debatt i kommunene. Bare 18 prosent sier at dette er et tema. 73 prosent svarer "Nei, dette er ikke på vår dagsorden." 9 prosent kunne ikke komme med et skikkelig sva, viser tallene fra IKT-Norge.

Om bredbåndstilknyttning vil komme på budsjettet for 2002 svarer 26 prosent at dette vil skje. 38 prosent svarer at de ikke kommer til å prioritere dette i neste års budsjett mens 36 prosent ikke er sikker.

Tidligere har digitoday.no skrevet at Grete Knudsen vil ta opp finansieringen av utbyggingen på sin IT-politiske redegjørelse i Stortinget 8. mai. Det er ventet at det blir stilt forslag om sterkere offentlig involvering hva gjelder finansiering.

Til toppen