Regjeringsrapport antyder krise i norsk bredbånd

En rapport fra Norsk Telecom sier at Regjeringen og Grete Knudsens bredbåndsmål ikke kan nås med dagens innsats. Takten må økes betydelig.

Rapporten fra Norsk Telecom AS ble lagt fram på en pressekonferanse i Nærings- og handelsdepartementet i dag.

Prognoser i rapporten forteller at 155 av Norges 435 kommuner vil ha et tilbud om bredbåndsdekning innen utgangen av 2002. Opphavet sier at anslagene er usikre, at det faktiske tilbudet vil være avhengig av etterspørselen, og at det er sannsynlig av den faktiske utbyggingen ved utgangen av 2002 vil være større enn det prognosen sier.

Likevel konkluderer rapporten ved at Regjeringens mål for bredbåndsutbygging ikke kan nås med den nåværende innsatsen. Målene er formulert slik:

  • gode markedstilbud om tilknytning til bredbåndsnett for alle kommuner, sykehus, skoler og folkebibliotek innen utgangen av 2002
  • gode markedstilbud om tilknytning for alle husstander innen utgangen av 2004

I valget mellom reduserte ambisjoner og økt innsats, slår statsråd Grete Knudsen fast at det er nødvendig å øke innsatsen.

Hvor mye som trengs, sier ikke statsråden noe om. Men hun sier hun mener alvor, og at hun inviterer Telenor ASA og de andre aktørene til en "videre diskusjon om hvordan skape fortgang i utbyggingen."

Til toppen