Regjeringsstrid om Telenor-privatisering

Det er delte meninger i regjeringen Bondevik om en privatisering av Telenor, etter at selskapet bad om 3 milliarder kroner i ny kapital. Regjeringen bad om råd fra Elcon Securities om hvor pengene skulle hentes fra. Rådet ble hemmeligstemplet.

Elcon er identisk med selskapet som har fått i oppgave å finne verdien til Telenor. I to rapporter fra i vår verdsettes Telenor til mellom 25 og 34 milliarder kroner, av henholdsvis Elcon (30-34 mrd) og Dresdner Kleinwort Benson (25-30 mrd).

Elcon fikk i oppgave å foreslå hvor pengene burde hentes fra om Telenors egenkapital skulle utvides med 3 milliarder kroner. Denne rapporten ble ifølge Dagsavisen Arbeiderbladet hemmeligstemplet mandag.

- Vi foretar en vurdering av forslaget fra Telenor, og i denne forbindelse har vi blant annet tatt i bruk eksterne rådgivere, sier avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet, Jørn Ringlund, som overfor avisen bekrefter at Elcon har kommet med en konsulentutredning.

Han sier at Stortinget får forelagt en sak før jul vedrørende Telenors behov for ny egenkapital. Ringlund sier at all informasjon slippes når forslaget fremmes for Stortinget.

Til toppen