Reiten: - Telenor bør på børs i høst

Telenor kan gjennomføre børsnoteringen på fem uker, men ønsker seg sju. Men da må selskapet få klarsignalet fra Nærings- og handelsdepartementet senest i slutten av oktober. Men nå vurderes en ny utsettelse, selv om styreleder i Telenor, Eivind Reiten, mener i høst er best.

Styreleder i Telenor, Eivind Reiten, sier i et intervju med Telenors internavis, Åpen Linje, at det er viktig at Telenor blir børsnotert i høst både fordi selskapet trenger egenkapital men også fordi en børsnotering er en kraftanstrengelse som ikke bør pågå over altfor lang tid.

Han er bekymret for at organisasjonen blir skadelidende dersom børsprosessen drar ut i tid.

For selv om målsettingen har vært å delprivatisere Telenor i høst, har situasjonen i det internasjonale kapitalmarkedet utsatt børsnoteringen en gang før, nærmere bestemt i september da Samferdselsdepartementet ombestemte seg i siste liten og valgte å utsette børsnoteringen til etter framleggelsen av statsbudsjettet.

Budsjettet ble lagt frem onsdag i forrige uke, men nå tar Telenors nye departement, Nærings- og handelsdepartementet, forbehold for utviklingen i markedet og sår nye tvil om hvorvidt selskapet skal børsnoteres i år eller ikke.

- Vi har ikke satt noen dato, og vil heller ikke kommentere når vi kommer til å ta en avgjørelse, sier ekspedisjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, Reier Søberg til DN ajour.

Pressetalsmann i Telenor, Dag Melgaard, har ikke mottatt signaler fra departementet om at målsettingen om at børsnoteringen skal skje i år er endret, men Søberg sier at departementet er villig til en ny utsettelse dersom utviklingen i markedet er lite gunstig for en børsnotering før jul.

Tidligere er mandag 4. eller 11. desember blitt nevnt som aktuelle dager for børsnotering. I forkant av dette skal selskapet presenteres for mulige kjøpere. Blant annet skal det gjennomføres en PR-kampanje som tidligere er kostnadsberegnet til 140 millioner kroner.

Til toppen