Rekordinteresse for teleaksjer

Norge, Sverige, Albania og Tyrkia - dette er listen over de europeiske landene der regjeringen til nå ikke har foreslått gjennomført en delprivatisering av landets statlige teleoperatør. Som en del av budsjettforliket i Stortinget, kan Norge fjernes fra listen i løpet av våren.

Telenor ser ut til å bli en del av budsjettforliket. Regjeringen kan hente ut flere milliarder kroner ved salg av aksjer i selskapet. Da finnene delprivatiserte sitt televerk tidligere denne måneden endte prisen på ti milliarder kroner for en femdel av selskapet. Aksjeverdien har siden steget med 50 prosent.

I to verdivurderinger av Telenor som ble gjort i vår, endte verdifastsettelsen av Telenor på mellom 40 og 50 milliarder kroner (Elcon Securities) og 45-50 milliarder kroner (Dresdner Kleinwort Benson) noe som gir et snitt på 47,5 milliarder kroner. Siden den gang kan verdien på Telenor ha styrket seg ytterligere.

Når det nå ser ut som om regjeringspartiene går med på å delprivatisere Telenor i sitt budsjettforlik med Høyre og Fremskrittspartiet, gjenstår bare to hovedspørsmål; hvor omfattende delprivatiseringen blir og hvilken profil den skal ha.

Da den finske regjeringen solgte ut 20 prosent av landets televerk Sonera tidligere i november, ble 77.000 finner eiere i televerket, foruten flere institiusjonelle investorer, i tillegg til at aksjer ble avsatt for ansatte i selskapet. Det er grunn til å tro at det blir en liknende profil på den norske delprivatiseringen, for både Høyre og Fremskrittspartiet har tidligere signalisert sterke ønsker om å gjøre Telenor til et folkeaksjeselskap. Sistnevnte parti ville før fjorårets Stortingsvalg til og med dele ut aksjene til folket, og beholde en liten del av aksjene i oljefondet.

Om Regjeringen i første omgang velger å delprivatisere 20 prosent av Telenor kan regjeringen med dagens aksjekurs legge minst ti milliarder kroner til brøken som skal få statsbudsjettet til å gå opp.

Dagbladet skriver i dag at det i avtalen mellom partiene er presisert at Telenor skal på børs, og at det skal selges ut mellom 33 og 49 prosent av selskapet.

Hvis det kommer til en delprivatisering av Telenor, noe dagens budsjettforhandlinger sannsynligvis vil fortelle, vil det første som skjer være at det kommer en lovproposisjon i løpet av vårsesjonen, som skisserer hvordan delprivatiseringen skal skje.

Telenorsjef Tormod Hermansen har lenge ivret for å få Telenor på børs, noe som kan løse selskapets kapitalbehov ved investeringer blant annet i utlandet. På et presseseminar på Sundvolden sist måned, skisserte han børsintroduksjonen slik at aksjen bør bli likvid ved at minst 25 prosent selges ut, eventuelt kombinert med en IPO (første kapitalutvidelse) og at den noteres flere steder enn i Oslo, for eksempel i London og New York.

Fungerende pressetalskvinne i Telenor, Anne Karin Augland, sier til digi.no at en i Telenor registrerer de politiske diskusjonene, men at en ikke har kommentarer til saken ut over det konsernsjef Tormod Hermansen har kommet med tidligere.

Til toppen