Resultat- og inntektsøkning for Telenor

Telenors halvårsresultat for 1998 viser økte driftsinntekter og et bedret resultat. Tallene gjenspeiler en vesentlig vekst i markedet for nettbaserte tjenester, inkludert satellittvirksomhet og mobiltelefoni, samt realiserte salgsgevinster på cirka 370 millioner kroner.

Telenor-tallene presenteres i skrivende stund på en pressekonferanse i Oslo. digi.no kommer tilbake med en fyldigere dekning av halvårsresultatet så fort pressekonferansen er over, men nedenfor følger noen nøkkeltall:

Telenorkonsernet hadde i første halvår driftsinntekter på 13.771 millioner kroner, opp 13,8 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Resultat før skatt etter første halvår var 1.296 millioner kroner mot 965 millioner kroner samme periode i 1997, opplyser selskapet i en pressemelding.

Tilknyttede selskaper bidrar med et regnskapsmessig underskudd på 642 millioner kroner.

Mobilområdet viser fortsatt kraftig vekst, med netto tilgang av 167.000 GSM-kunder i første halvår. Telenor Mobil hadde ved utgangen av perioden registrert 1.391.000 mobiltelefonabonnenter, hvorav 1.038.000 er GSM-kunder.

Konsernets investeringer ved utgangen av første halvår 1998 var 4,3 milliarder kroner, sammenlignet med 4 milliarder kroner for samme periode i fjor. Hittil i år er det investert 1,8 milliarder kroner i utbygging og oppgradering av telenettet innenlands, mens øvrige investeringer i Norge utgjør en halv milliard kroner. Utenlandsinvesteringene på 2 milliarder kroner har i første rekke gått til kjøp av eierandeler og innskudd i utenlandske mobilrelaterte virksomheter, som tyske Viag Interkom, østerrikske Connect Austria og ukrainske Kyivstar.

Til toppen