Resultatvarsel fra Norman

Norman Data melder om lavere omsetning i fjerde kvartal enn tidligere ventet. Selskapet får ekstraordinære kostnader i kvartalet på 31,5 millioner kroner.

I følge en melding til Oslo Børs venter Norman Data en omsetning i fjerde kvartal på 42,5 millioner kroner og et driftsresultat på minus 48,5 millioner kroner. Dette driftsresultatet inkluderer ekstraordinære kostnader på 31,5 millioner kroner.

Inntektssvikten skyldes hovedsakelig utsettelse av beslutning i et større prosjekt. Gunnel Berdal Wullstein i Norman sier til digi.no at det er to større kontrakter i Tyskland som er utsatt til neste år, men hun presiserer at kontraktene ikke er terminert.

For å møte den nye situasjonen offensivt har styret vedtatt betydelige kostnadsreduksjoner for å oppnå et tilfredsstillende kostnads- og resultatnivå. Dette innebærer reorganisering og slanking av organisasjonen samt ekstraordinær nedskrivning av goodwill. I forbindelse med denne har styret besluttet å gjennomføre en ekstraordinær nedskriving av goodwill på 17 millioner kroner og en ekstraordinær avsetning til omstrukturering på 14,5 mill kroner.

Avsetningen på 14,5 millioner kroner relaterer seg til en langt på vei planlagt omstrukturering, der Wullstein ikke utelukker oppsigelser. Hun vil ikke kommentere akkurat hvor disse kuttene kan komme, men sier at Norman gjør det dårligst utenfor Norge. Norman har i dag seksti prosent av sin omsetning utenfor Norge.

På spørsmål om hun må trekke seg fra sin stilling, som følge av problemene i Norman, svarer Wullstein at hun ikke har mottatt signaler fra styret på dette. Hun poengterer at Norman nettopp har fått nytt styre, som skal lede selskapet ut av gründerfasen.

I en melding til Oslo Børs skriver styret at selskapets strategi må endres for å sikre selskapets lønnsomhet fremover. I den sammenheng vil det bli invitert til en presentasjon medio januar 1999 der fremtidig strategi vil bli presentert.

Til toppen