Resultatvarselbølgen når toppetasjen

Sun varslet i går at selskapet ser svakere salg enn tidligere forventet i inneværende kvartal. I stedet for å spå om fremtiden velger selskapet å si det som det er ; - "Vi vet ikke".

Etter børsslutt i USA i går føyde Sun Microsystems seg til listen av selskaper som nedgraderer utviklingen fremover.

Leverandøren av lagringsenheter og servere venter nå at salget vil vokse mellom 10 og 13 prosent i inneværende kvartal, hvilket er en betydelig nedgradering fra tidligere forventninger om 30 prosent vekst.

I første omgang halverte selskapet dermed inntjeningsestimatene i selskapets tredje kvartal fra 15 cent til 7-9 cent per aksje. Aksjekursen i selskapet falt i såkalt etter-børs handel med nye 9 prosent. Totalt har aksjen falt med 40 prosent siden årsskiftet.

I motsetning til mange andre børsnoterte selskaper velger konsernet nå å avstå fra å spå noe om det neste kvartalet fra april til juni. Dette ble begrunnet i for stor usikkerhet.

"It ain`t over before the fat lady sings" er et ordtak som blant annet analytikeren Svein Haga i meglerfirmaet Norse Securities har benyttet de siste dagene. Kanskje er "fat lady" Suns nedjustering i går begynnelsen på slutten av denne vedvarende strømmen med resultatvarsler .

Finanssjefen i Sun tror i hvert fall at det nå nærmer seg slutten. I forbindelse med presentasjonen av de reviderte estimatene kunngjorde han at selskapet nå har satt av ikke mindre enn 1,5 milliarder dollar til kjøp av egne aksjer. Dette gjøres fordi ledelsen mener dette er en god investering.

Til toppen