Reuters IT-strategi er Java

- Java er en integrert del av vår strategi, uttalte Marc-Henri Chamay i Reuters på Suns internasjonale symposium i Berlin - og han forklarte hvorfor og hvordan.

Noe av Suns hensikt med å samle 4.500 europeiske partnere og kunder i Tysklands kommende hovedstad, er å rette oppmerksomheten mot en ny erkjennelse: Java har vokst fra animerte nettannonser til å bli et strategisk redskap for store internasjonale selskaper. Blant de sentrale Javas vitner her i Berlin, er Reuters, en av verdens store informasjonsleverandører.

Marc-Henri Chamay arbeider med finansielle nyhetstjenester, et område der Reuters er inne i en rask vekst, og der kundene - blant annet mange banker - etterspør stadig bedre og mer aktuelle tilbud. Noe er lagt ut gratis på Internett, andre fordrer at kundene blir med på Reuters' ekstranett. Den tredje muligheten er at Reuters legger seg rett inn på kundens eget intranett.

- Alt bygges opp på grunnlag av webteknologi og Java, forteller Chamay, som tar sjansen på å demonstrere alt han sier, direkte fra en Internett-tilknytning. Han viser innhenting av børsindekser, nyheter, kursutvikling for enkeltselskaper, historisk grafikk, innhenting av bakgrunnsmateriale fra opp til ti år bakover i tid osv.

- Java gjør at vi kan få ut nye produkter svært raskt. Hos brukeren er det bare en nettleser, det kreves ingen "Reuters plugin". Videre er det ikke lenger nødvendig å trene brukere. Til og med terminalbrukere har tilgang, gjennom en tegnbasert "3270 browser".

Chamay viser en attest fra Lloyds Bank, som roser Reuters for rimeligere, rensligere og mindre ressurskrevende tilbud. Dette gjelder opplegget kalt "Plug and Browse", der Reuters installerer en egen boks på kundens intranett, med Reuters tilrettelagte nettsted, og egen linje ut til Reuters' ekstranett. (Boksen er en Sun UltraSparc-server.) For brukeren virker Reuters' skreddersydde tjenester som et tillegg til bedriftens intranett.

Til toppen