Rikshospitalet går for ATM

- Datanettverket vi legger opp på Rikshospitalet har så mye redundans at det nærmest er utenkelig at det vil falle ut, forteller prosjektleder Alf Einar Løberg i UMI.

I forrige uke ble det kjent at det Olsy-eide (altså Olivetti-eide) tønsbergfirmaet UMI hadde gått av med nettverkskontrakten til det nye Rikshospitalet i Oslo (se relatert artikkel i margen til høyre). Sjef for UMIs tekniske avdeling, Alf Einar Løberg, er leder for prosjektet.

- Nettet skal knytte sammen alle datasystemer på Rikshospitalet, fra arbeidsstasjoner og PC-er til tjenere. Foreløpig snakkes det om 4300 porter. Det blir flere, fordi sykehuset skal stadig bygges ut.

Løberg forteller at både stamnett og stigenett nytter svitsjteknologien ATM, i henholdsvis 622 og 155 Mbps. Fra stamnett til stigenett nyttes svitsjer fra Fore Systems, mens man har valgt kombinerte ATM/Ethernet-svitsjer fra Cabletron for overgangen fra stigenett til aksessnett.

- Det blir en veldig elegant løsning. Med bare to typer kabinetter kan vi kople brukere til ATM, til 100 Mbps Ethernet eller til vanlig 10 Mbps Ethernet.

Et viktig kjennetegn ved konseptet som UMI vant anbudet på, er dobling av alle viktige komponenter.

- Det er lagt inn redundans over det hele. I verste fall kan enkelte noder falle ut. Men nettet som helhet skal det ikke være mulig å stoppe.

Løberg er spent på hvordan Datatilsynet vil stille seg til sikkerhetsløsningen som er valgt, der overvåkeren NetRanger (se tidligere artikkel i digi.no: Intelligent nettovervåker avverger angrep i sanntid; pekeren står øverst til høyre) arbeider i lag med brannmuren Firewall-1.

Nettverket skal styres av Cabletron-systemet Spectrum.

Sykehus har innimellom vært nevnt som opplagte kandidater for trådløse nettverk, der omstreifende leger skal kunne oppdatere pasientjournaler ved hjelp av lommedatamaskiner.

- Trådløse nettverk i Rikshospitalet har aldri vært diskutert. I nybygg har man en utmerket anledning til å ordne skikkelig kabling fra bunnen av. Det er lagt fiber til både stamnett og stigenett. Trådløse nett er vel helst beregnet på situasjoner der alternativet er en uoversiktlig kabelvrimmel.

Det nye Rikshospitalet skal stå ferdig 31. desember i år. Prøvedrift starter 1. juli. Da skal hele anlegget være oppe. Løberg og hans team skal begynne å bære inn bokser i mars eller april: De har en stor konfigureringsjobb foran seg.

Til toppen