Rimelig investering ga e-handel gevinst

- Vårt døgnåpne, web-baserte, globale distributørsystem har kostet mellom 12.000 og 13.000 pund, sier Pat Comer hos den britiske dieselmotorprodusenten Lister Petter.

Det tradisjonsrike selskapet har distributører overalt i det gamle britiske imperium, USA inkludert. Det er ikke blant verdens største og må følgelig skjerpe seg i forhold til distributører og kunder. Dette gjelder spesielt i oppfølgingsarbeidet etter salg. Comer innrømmer at marginene på reservedeler er langt større enn på selve maskinene. Det er et viktig mål å holde distributører og kunder unna et omseggripende marked for piratkopierte reservedeler.

- Jeg har ikke regnet på hvor mye vi har fått igjen på investeringen. Poenget er at den i forhold til vår samlede omsetning er ubetydelig, og at vi får den igjen i sin helhet bare vi selger reservedeler for 30.000 pund.

Distributørsystemet gikk på lufta i mars i år, etter en utviklingsperiode på hundre dager.

- Vår gamle metode å ordne bestillinger på, bygget på faks, brev, telefon og elektronisk post. Det førte til mye papirarbeid, mye tasting og mye dobbeltarbeid. At vanskelige data som delenummer ofte ble tastet flere ganger, økte de potensielle feilkildene tilsvarende. Dessuten tok ting forholdsvis lang tid, særlig når distributøren var i land som Singapore, Kenya eller Australia, og kunden led tap fordi maskineriet hadde sviktet.

Databehandlingen hos Lister Petter er sentrert rundt en nitten år gammel IBM stormaskin med operativsystemet MVS og transaksjonssystemet CICS. Det som fungerer, kan gjerne være gammelt, og ledelsen i selskapet var lite interessert i å tukle med det. Den amerikanske hoveddistributøren som står for 25 prosent av selskapets samlede omsetning, har et eget Sun-baserte system. Her ble det samlet opp bestillinger som ble kjørt satsvis inn i sentralen i England.

Arbeidet med å foreslå moderniseringer for å få til et robust og døgnåpent bestillingssystem, ble overlatt Lister Petters datterbedrift, IT-konsulentselskapet Cotec.

- Vi tenkte oss først at vi måtte gjennomføre to ulike prosjekter, ett i USA og ett i England, sier prosjektleder Shirley Mattingley i Cotec. – På grunn av forventede høye driftskostnader forkastet vi løsninger bygget rundt oppringt samband og leid linje mellom USA og England. Vi vurderte å utvikle en proprietær løsning, men fant at det ble for dyrt og for eksklusivt tatt i betraktning av det det ville koste å installere og følge opp løsningen hos 200 distributører spredd over hele verden.

Løsningen ble følgelig basert på Internett, og man rørte minimalt ved de eksisterende Sun- og IBM-systemene. I dataparken til Lister Petter fantes også en RS6000 med Domino og Notes. Håndteringen av Internett-transaksjonene ble lagt til denne og en Windows NT-tjener. Videre ble IBMs meldingskøingssystem MQSeries brukt for å håndtere forbindelsen gjennom brannmuren til stormaskinen og Lister Petters interne nettverk.

- Nå kan distributørene levere bestillinger elektronisk bare de har en PC med tilgang til Internett, sier Comer. – En egen modul håndterer større samlebestillinger som kan behandles satsvis. Domino-tjeneren svarer direkte per e-post for å bekrefte at en bestilling er mottatt. Den sjekker også delenummer og liknende, og melder tilbake kontinuerlig trinn for trinn etter hvert som bestillingen går sin gang i systemet. Vi trodde først distributørene ville sett på dette som ganske masete. Tilbakemeldingene er motsatt: De setter stor pris på å bli holdt løpende informert.

Automatiseringen av den første responsen betyr at sjansen for en feil i selve bestillingen er redusert betraktelig. Distributører i andre tidssoner opplever tilnærmet like rask behandling som dem i bedriftens nærområde. Selskapet føler at det har tatt et vesentlig skritt framover, uten å ha punget ut med vesentlige beløp.

En interessant gevinst ligger i at delekatalogen nå ligger online. Den er alltid ajour og forbindelsen til lagersystemet gjør at man alltid vet når og hvordan bestillingen kan effektueres.

- Det ligger en del allmenne lærdommer i denne erfaringen, sier Mattingley. – Fungerende løsninger kan utvikles raskt og effektivt ved å gjøre dem enkle og oversiktlige, og ved å ta ett skritt om gangen. Internett kan være effektivt og sikkert. I dette tilfellet er ikke kunden, det vil si distributørene, blitt belastet med andre investeringer enn PC og nettleser, noe svært mange av dem hadde fra før. Det bidro til at systemet ble raskt tatt i bruk, og det er minimalt med kostnader knyttet til support.

- Etter under seks måneders drift benytter en tredel av distributørene den nye metoden, avslutter Comer. – Det interessante er at denne tredelen står for to tredeler av omsetningen. Mange av dem har nå fremmet forslag om at vi må gå videre. Antakelig blir neste skritt å legge ut et system for innlevering av krav etter garantiordningen. En annen idé er å gjøre tekniske tegninger tilgjengelige i et eget elektronisk bibliotek.

--

(For andre artikler fra Lotusphere 98 i Berlin, se peker i margen til høyre)

Til toppen