RV: IT for framskritt og velferd

- Målet for politikken vår innen informasjonsteknologi er å gjøre den tilgjengelig for folket, sier leder og IT-talsperson i Rød Valgallianse, 24 år gamle Aslak Sira Myhre. - Det gjelder både i Norge og internasjonalt.

- Det dreier seg om lik rett til kunnskap, sier den unge rogalendingen. - IT kan brukes til kontroll, men det er underordnet. Vi mener det skal brukes til framskritt og økt velferd for folket i Norge og i resten av verden.

Myhre mener IT kan virke positivt, også for folk i den tredje verden, og peker blant annet på hvor viktig Internett er for demokratiske krefters muligheter til å organisere seg og spre informasjon.

- Det har vi sett eksempler på, blant annet i Kina. Digital teknologi er lett å spre og lett å bruke, bare du har skaffet deg kunnskaper. IT vil spre seg i den tredje verden, se bare på hva mobil telefoner betyr i Afrika.

Elektronisk handel er blant de faktorene Myhre tror vil spille en viktig rolle i å få spredd teknologien.

- Salg via datanettet betyr at det må spres bokser verden rundt. Også fattige folk representerer kjøpekraft.

Kunnskap er nøkkelen i å få data ut til folket. Myhre har mange idéer for å bedre utdanningssystemet her i landet.

- Jeg synes IT-næringens innspill om en nasjonal kommisjon for å se på IT og det norske utdanningssystemet er en god idé. Men tilgang til utstyr er uansett det sentrale problemet, og det er først og fremst et økonomisk spørsmål.

Myhre forteller at ved Universitetet i Bergen må mellom to tusen og tre tusen grunn- og mellomfagsstudenter ved Historisk-filosofisk fakultet dele 24 PC-er.

- Under slike forhold er det en vits å snakke om å integrere data i andre fag. Det må opprettes PC-stuer på universitetene og høyskolene, slik at alle får rimelig tilgang til kunnskapsressursene på nettet og mulighet til å arbeide rasjonelt. Tiden er kanskje snart inne for et eget IT-stipend slik at studenter har råd til å kjøpe seg en maskin.

I grunnskole og videregående mener Myhre at målet, på lang sikt, må være én boks per lærer og per elev.

- Det må skje ved at Staten griper inn med direkte tiltak. Ellers blir de fattige kommunene hengende etter. Hvis (Kirke- utdannings og forskningsminister) Sandal setter seg på bakbeina er IT-næringens forslag om utleie og skattelette for leverandørene et "nest-best" tiltak. Kanskje vi kunne fått en nasjonal leasing-avtale med noen store leverandører, som også sikret at utstyret ble oppgradert med jevne mellomrom.

Også de som ikke går på skole, må få tilført kunnskap og tilgang, understreker Myhre.

- Det betyr både tilbud om opplæring og utplassering av bokser på offentlige steder som bibliotek og postkontorer. Postvesenet har sviktet totalt i forhold til informasjonsteknologien. De kunne brukt sine ressurser og sine postkontorer til å tilby en serie med moderne IT-relaterte tjenester. I stedet legger de ned sine kontaktpunkter med folket og avvikler alt som smaker av IT-engasjement, sier Myhre.

Til toppen