ANALYSER

–Så viktige er vi for EU

Facebook girer opp lobby-kampen med oppsiktsvekkende rapport.

På oppdrag fra Facebook har Deloitte utarbeidet en rapport som tallfester Facebooks bidrag til verdiskapning og arbeidsplasser i EU, EØS og Sveits.
På oppdrag fra Facebook har Deloitte utarbeidet en rapport som tallfester Facebooks bidrag til verdiskapning og arbeidsplasser i EU, EØS og Sveits.

Facebook har fått konsulentselskapet Deloitte LLP til å utarbeide en rapport som anslår hvilken betydning den USA-baserte sosiale nettjenesten har for europeisk økonomi.

En kortversjon av rapporten er publisert på nettstedet til Deloitte: Measuring Facebook's economic impact in Europe (pdf, 7 sider). Med Europa menes EU med EØS og Sveits.

Sammen med andre amerikanske nettaktører ruster Facebook seg til en langvarig lobbyvirksomhet mot EU rundt den nye europeiske personvernlovgivningen som ble lagt fram onsdag. Den bestilte rapporten fra Deloitte må ses i lys av dette.

Man kan anta at det vil ta tre til fem år før EUs personvernreform er vedtatt. Som kjent er ikke reformen et direktiv men en forordning: Det betyr at den vil være gjeldende lovgivning straks den er vedtatt av EUs organer, uten behov for påfølgende behandling i medlemslandenes nasjonalforsamlinger (se artiklene Frykter for personvernet i EU og EU vil diktere personvernet).

Rapporten skiller mellom «smale» og «brede» følger av Facebooks virksomhet for Europas økonomi.

De smale er de som knyttes direkte til Facebooks datasentral i Irland og kontorer i Storbritannia. Deloitte anslår at dette tilsvarer en verdiskapning på 214 millioner euro og rundt 3 200 arbeidsplasser.

De brede følgene er, ifølge Deloitte, langt større.

Her dreier det seg om å tallfeste hvor mye verdier Facebook bidrar til å skape ved å tilby nye muligheter for europeiske bedrifter. Til sammen mener Deloitte det dreier seg om en verdiskapning på 15,1 milliarder euro og 229 000 arbeidsplasser.

De brede følgene fordeles på tre hovedområder.

Det største er hva europeiske bedrifter tjener på å bruke Facebook til annonsering, varemerkepromotering og annen salgs- eller salgsfremmende virksomhet. Deloitte-rapporten peker på at særlig småbedrifter tjener på å anvende Facebook som gratis tjeneste for avansert forvaltning av kunderelasjoner. Verdiskapningen er anslått til 7,3 milliarder euro, hvorav 6,6 milliarder euro dreier seg om økt verdi for varemerker. Tallet på arbeidsplasser er anslått til 111 000.

Den nest største kategorien er virkningen som bruk av Facebook har for salg av utstyr og bredbånd. Deloitte tallfester dette til 5,1 milliarder euro i bredbånd og 0,4 milliarder euro i utstyr. Det understrekes at dette er anslag over økt salg av bredbånd og utstyr som følge av interesse for og bruk av Facebook.

Den tredje kategorien er noe Deloitte kaller «plattformeffekter». Mesteparten, tilsvarende en verdiskapning på 2 milliarder euro, dreier seg om utvikling av applikasjoner mot Facebook. I tillegg kommer 200 millioner euro som er verdiskapning knyttet til bedrifters sosiale virksomhet i Facebook. Deloitte tror disse effektene til sammen står for 32 900 arbeidsplasser.

Rapporten inneholder også en fordeling av Facebooks betydning for verdiskapningen i de største EU-landene. Her er tallene:

  • Storbritannia: 2,6 milliarder euro
  • Tyskland: 2,6 milliarder euro
  • Italia: 2,5 milliarder euro
  • Frankrike: 1,9 milliarder euro
  • Spania: 1,4 milliarder euro
Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.