Salg berger Telenors resultat

Salg av virksomheter bidrar til at Telenor kan levere positive resultat i tredje kvartal. Men nedskrivninger i hovedsak i form av goodwill innenfor EDB, en sjøkabel og internettvirksomheten kommer på nær 2 milliarder kroner.

Etter ni måneders drift kan Telenor ASA

konstatere en salgsvekst på 10,7 prosent med et resultat etter tredje kvartal på 9,5 milliarder kroner før skatt.

Det er først og fremst mobilvirksomheten som trekker opp for Telenor, som fremdeles henter de største volumene fra fasttelefoni der det fremdeles er positiv underliggende vekst.

Telenor har i siste kvartal satt i verk tøffe sparetiltak, som blant annet vil ramme de fleste innleide konsulentene i selskapet. Det er dessuten gjennomført generell ansettelsesstopp i selskapet.

Utgiftssluket i form av selskapets europeiske Internett-satsing skal tettes og virksomhetene i Tyskland og Sveits skal selges, mens ambisjonene reduseres i andre land.

Driftsinntektene eksklusive salgsinntekter økte de ni første månedene i år med 3,119 milliarder kroner, eller 11,7 prosent i forhold til samme periode i fjor. De tre siste månedene er økningen 724 millioner kroner, eller 7,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) var ved utgangen av tredje kvartal 6,590 milliarder kroner når gevinster og tap holdes utenfor. Justert også for avsetninger for restruktureringer og lignende var EBITDA 7,085 milliarder. Dette er en vekst på 4 prosent, eller 252 millioner kroner sammenliknet med samme periode i fjor.

Konsernsjef Tormod Hermansen sier i en pressemelding at den underliggende driften viser fortsatt god vekst etter tredje kvartal. Særlig gjelder dette veksten innen mobilvirksomheten i Norge. Telenor er også fornøyd med at Telenor siden årsskiftet har opprettholdt markedsandelen for fasttelefoni i Norge.

Nedskrivninger i tredje kvartal beløp seg til 2 milliarder kroner, i hovedsak i form av goodwill innenfor EDB Business Partner, den transatlantiske sjøkabelen TAT-14 og Internettvirksomheten.

Men med salgsinntekter på 21 milliarder kroner i hovedsak fra irske Esat og tyske Viag kan selskapet likevel etter de tre første kvartalene i år levere et resultatet før skatt og minoritetsinteresser på 9,5 milliarder kroner, etter nedskrivninger på nærmer 10 milliarder kroner.

Til toppen