Sannsynlig med omfattende sak mot Microsoft

Det skal nå bare være dager før USAs justisdepartement setter i gang et bredt juridisk angrep mot Microsoft for påståtte brudd på antitrust-lover. Samtidig foregår et juridisk spill rundt lanseringen av Windows 98.

Etter mediejippoet i New York tirsdag (se referert artikkel øverst i høyre spalte), der forsvaret av Windows 98 ble presentert som en patriotisk oppgave, hadde Microsoft-sjef Bill Gates en to timer lang samtale i Washington med justisdepartementets anti-Microsoft-sjef Joel Klein. Hensikten var å prøve å avverge en større rettssak, og ordne opp i uoverensstemmelsene rundt den juridiske vurderingen av måten Microsoft fører sine forretninger.

Rapportene rundt møtet tyder på at Gates ikke var villig til å fire på det grunnleggende standpunktet at Microsoft må stå fritt til å utvide sitt operativsystem akkurat slik det ønsker. Departementets standpunkt er at selskapet ikke kan nytte sitt faktiske monopol på operativsystem til vanlige PC-er til å prøve å etablere et tilsvarende monopol på applikasjoner. Striden fokuserer spesielt på integreringen av Windows og nettleseren Internet Explorer, men oppfattes av begge parter som prinsipiell.

Da departementet heller ikke ville gi seg, gjorde Microsoft et juridisk utspill for å hindre at en dommeravgjørelse om at Windows 95 må være tilgjengelig i to utgaver, en med og en uten Internet Explorer, også gjøres gjeldende for Windows 98. Microsoft ba retten avgjøre innen 15. mai at den ikke vil gripe inn mot Windows 98.

15. mai er datoen Microsoft har satt seg selv som frist for å sende Windows 98 til PC-leverandører. Selve lanseringsdatoen er 25. juni, og fra den datoen vil Gates at enhver skal kunne gå til en PC-butikk og få med seg en maskin med Windows 98.

Selv om dommeravgjørelsen kunne vært formulert klarere, er den allmenne oppfatningen at den også rammer Windows 98, siden den sier at Microsoft må la være å integrere nettleseren med "enhver etterfølger" til Windows 95.

Departementet har bedt retten avvise dette juridiske utspillet fra Microsoft. Det peker på at selskapet har hatt mange måneder på seg til å komme med en slik anke, og at begrunnelsen Microsoft nå kommer med smaker av "problemer man har påført seg selv" ved ikke å legge om arbeidet med Windows 98 i tide.

I spørsmålet om en bredt anlagt sak mot Microsoft, sier departementet at det ennå ikke har bestemt seg. Men Seattle Times, Wall Street Journal og Business Week siterer alle troverdige kilder innen departementet som hevder at det bare er snakk om dager før det tar det avgjørende skrittet. Den lengste tidsrammen som verserer, er til begynnelsen av juni. Artiklene oppfattes som troverdige av analytikere, og kursen på Microsoft-aksjer falt ytterligere tre dollar i går, til 83,375. Siden 22. april er kursen falt med 16 prosent.

I forbindelse med en formell sak, forventes umiddelbare juridiske utspill for å sikre at Windows 98 gjøres tilgjengelig både med og uten nettleser. Forsøk på å utsette selve lanseringen oppfattes som usannsynlige.

Til toppen