SAP utfordrer Boasson & Co

Med aggressiv prising og salg av standardløsninger tar SAP Norge opp konkurransen med økonomisystemene fra PC-Systemer, Agresso og Visma. SAP Norge vil dessuten innta en generelt mer proaktiv rolle overfor det norske markledet med mål om å nå 250 millioner kroner i omsetning i 1998. Omsetningen i 1997 var på 150 millioner kroner.

Inntil nå har SAP vært mest kjent for sin rolle som leverandør av tunge og komplekse logistikkintensive økonomisystemer. Mest omtalt i norsk sammenheng var SAP installasjonen hos datadistributøren SMG, der det meste gikk galt. Store presseoppslag om tidsoverskridelser og tekniske problemer har imidlertid ikke skadet etterspørselen etter SAP-produktene og den norske SAP-avdelingen på Lysaker har hatt fulle ordrebøker.

SMG-affæren er en av grunnene til at SAP nå endrer sin strategi på det norske markedet. Fra å være en beskjeden salgsorganisasjon som i hovedsak kun engasjerte seg med å selge en programvarepakke, skal organisasjonen styrkes med mer kompetanse. 20 medarbeidere ved årets begynnelse skal bli 80 ved årets slutt, og allerede nå er de oppe i 60. Den ensidige satsingen på større prosjekter blir også endret, og en ny programvarepakke skal gi innpass i den nedre delen av markedet der Rubicon, Agresso, Visma Business og Concorde dominerer.

- Vi har tidligere blitt sett på som en dyr og tung løsning for store organisasjoner. Nå introduserer vi en lettversjon som skal kunne tilby rimelige ferdigkonfigurete løsninger for mindre selskaper. Idéen er å selge løsningene gjennom partnere som tilbyr ferdig oppsatte systemer til en fast pris, sier markedssjef i SAP Norge, Anne Kristin Mehlum, til digi.no. Hun legger til at SAP også vil ha mer direkte kontroll over sine prosjekter gjennom en ny gruppe SAP-spesialister.

- Vår egen organisasjon skal få nærmere kontakt med kundene. En nyopprettet gruppe, Custom Support Managers, skal ha ansvaret for å følge opp kundene også etter selve implementeringen er gjennomført. Vi har tidligere fått skylden for oppdrag vi ikke selv har hatt kontroll med, sier Mehlum. Hun presiserer at kundestøttegruppen ikke skal konkurrere med SAP-partnerne som utfører selve implementasjonen.

Mehlum sier avslutningsvis at 1998 vil bli et investeringsår for SAP Norge, og at veksten i inneværende år derfor vil være noe mindre enn tidligere. Likevel regner hun med at SAP Norge vil øke omsetningen fra 150 millioner kroner i 1997 til rundt 250 millioner i 1998.

Til toppen