SAS kjøper spesialist på markedskampanjer

SAS Institute har kjøpt sin partner innen styring av markedskampanjer, Intrinsic. Sammen tilbyr de verdens første integrerte løsning for "Enterprise Marketing Automation".

SAS Institute Inc og britiske Intrinsic har hatt et nært samarbeid siden partnerskapet ble kunngjort i juni i fjor.
Partnerne har siden samarbeidet om å lage et produkt der SAS' løsninger for analytisk kundehåndtering integreres med Intrinsics programvare for styring av markedskampanjer. Dette produktet er nå ferdig, og heter "SAS Solution for Enterprise Marketing Automation". På norsk snakker man om en integrert løsning for automatisering av markedsføringsaktiviteter, og de engelske forbokstavene EMA er i ferd med å innarbeides, på samme måte som CRM ("customer relationship management") og ERP ("enterprise resource planning").

Det skjer det samme med Intrinsics organisasjon som med Intrinsics produkt: full integrering hos SAS. Selskapet overtas fullt og helt, og alle ansatte får tilbud om å fortsette i SAS. Hva oppkjøpet koster, er ikke kjent. SAS er et privateiet selskap.

Ifølge markedssjef Nils-Roe Fjørtoft i SAS Institute AS forbereder SAS nye oppkjøp og partnerskap.

SAS Solution for EMA beskrives som den første integerte løsningen for full automatisering av markedsføringsaktiviteter. Kampanjemedarbeidere sies å kunne kontrollere alle sider ved en kampanje fra start til slutt fra sin egen skjerm. Hvis du anvender produktet, skal du erfare at kundene blir mer lojale og kostnadene mindre, samtidig som kampanjene gjøres mer målrettede og gjennomføres raskere. Du vil også erfare, heter det, bedre evne til å lære av den foregående kampanjen når du planlegger den neste.

Til toppen