Satellitt taper for "tradisjonell" mobil

Mobiltelefoner som fungerer i flere ulike typer mobilnett er den alvorligste trussel mot satellittelefoni. De ulike satellittelefon-prosjektene vil ifølge en fersk rapport ikke vil ta særlige markedsandeler i mobilmarkedet. Resultatet kan bli konkurs for enkelte prosjekter.

Allerede i vår pekte digi.no på at det ble etablert overkapasitet på satellittelefonmarkedet med de kommende års lansering av flere parallelle satellittelefonsystemer, nå sist den 1. november da det første av flere systemer, Iridium, ble åpnet - vel fem uker forsinket.

Nå forteller en ny rapport fra britiske Ovum at satellittelefonprosjekter ikke har noen fremtid, rett og slett fordi mobiltelefonprodusentene klarer og fornye produktene i takt med økt etterspørsel etter båndbredde og kapasitet. Mobilselskapene får stadig bedre dekning og neste generasjons mobiltelefoni, UMTS, som etter planen kommer i 2002, gjør det også overflødig og bruke satellittelefoni for de fleste brukerne.

Også den planlagte verdenstelefonen i 1999, som blant annet Ericsson planlegger å produsere, er en direkte trussel mot satellittelefon-selskapene, siden det tar argumentet om global dekning - med andre ord dekning i Europa og USA - ved roten. Ericssons planlagte verdenstelefon er basert på modellen GF 788, og skal kunne brukes på flere mobilbånd, nærmere bestemt GSM 900- og 1800-frekvensene samt D-AMPS 800 og 1900.

Ovum tror at det ikke kan kan la seg gjøre å få tilbake investeringene på de ulike satellittelefonprosjektene som planlegges. Et titall prosjekter er på vei, hvorav halvparten er regionale prosjekter, og investeringene kommer opp i 150 milliarder kroner om prosjektene realiseres. Så langt er det bare Iridium og Globalstar som er fullfinansiert, mens ICO er godt på vei etter en ikke særlig vellykket IPO i sommer.

Til toppen