Satser alt på ett kort nummer

Kommersielle aktører i SMS-markedet tjener godt på at Telenor Mobil og NetCom samordner bruken av korte telefonnumre. Disse brukes i dag av selskap som blant annet selger ringelyder og mobillogoer.

Vi snakker om nummerserien 190xxxxx-199xxxxx, som er avsatt til det Post- og teletilsynet kaller for tilbyderspesifikke spesialnummer, noe som betyr at det er opp til den enkelte teleaktør hva numrene skal brukes til og tildele numrene på den måten de selv vil. Numrene fungerer dermed slik at flere teleaktører kan tildele ulike numre til samme aktør. Men kommersielt er det selvfølgelig best at samme aktør får samme nummer hos begge mobiloperatørene.

Informasjonssjef i Telenor Mobil, Jo Heldaas, liker ikke å bruke ordet samarbeide, men bekrefter at Telenor Mobil og NetCom samordner aktivitetene innenfor det ferske området som knyttes til forvaltningen av telefonnummer som benyttes av selskap som selger SMS-meldinger der en for eksempel kan kjøpe logoer og lyder.

De to mobilselskapene kan ved hjelp av samordningen sørge for at det samme nummeret blir tildelt hos begge selskapene, slik at de kommersielle aktørene slipper å markedsføre flere nummer.

Men selv om kunden slipper å kontakte begge selskapene for å booke sitt nummer, krever selskapene hver sin separate avtale fra aktørene.

- Numrene selges for en engangssum på 100.000 kroner, bortsett fra 1900, som vi og NetCom i fellesskap auksjonerte bort blant de interesserte aktørene. Prisen endte på 530.000 kroner, det vil si 265.000 kroner på hver aktør

I tillegg betaler selskapene en avgift til mobilselskapet for hver SMS-melding som sendes.

Men for salg av telefonnummer alene vil nummerserien være gull verd for mobilselskapene. Så langt er det tildelt 4-siffrede nummer av typen 1900 eller 1999. Dette gir tilsammen 100 tilgjengelige nummer, som om de selges for 100.000 kroner gir inntekter på 100 millioner kroner for hver mobiloperatør.

Heldaas sier at de tilbyderspesifikke numrene lenge har vært tilgjengelige for teleselskapene. - Årsaken til at vi valgte å starte tildeling av nummer var et økt mangfoll av tjenester.

- Vi ser at kreativiteten er sterk, og ser at det kommer bedre tjenester som solgte mer da vi åpnet for det. Samtidig er det stor forskjell på selskapene som vil tilby tjenester, noen har nok litt lite gjennomtenkte planer.

Heldaas sier at dette bare er begynnelsen på den nye tankegangen ved å åpne for nye innholdsleverandører, knyttet til UMTS. - Da blir det slik at vi inngår avtaler med flere innholdsleverandører.

Ved at aktørene bare har valgt å tildele firesifrfrede nummer av 190xxxx-199xxxxx serien, er det for tiden 100 såkalte SMS-nummer til rådighet. Heldaas sier at det er ni selskap på markedet i dag og tror det skal gå en stund før en mangler numre.

Jurist i Post- og teletilsynet, med ansvar for den norske nummerplanen, Øyvind Haugen, sier at det er opp til teleselskapene hva og om de vil bruke telefonnumrene. Numrene kan brukes i alle telenett, og ikke bare i mobilnettene som i dag. Det er imidlertid opp til den enkelte teleaktør å åpne for at nummeret fungerer i ens eget nett.

Til toppen