Scali: Norsk superdata til Tyskland

Den norske superdatamaskin produsenten Scali AS har fått en kontrakt i samarbeid med Siemens Nixdorf. En 64-prosessors maskin skal installeres ved Universitetet i Paderborn.

Scali AS ble formelt stiftet som eget selskap i Kongsberggruppen 1. juli i år. Da hadde virksomheten allerede vært i gang i flere år, med utgangspunkt i Cesar-prosjektet for satellittovervåkning. Det er i Scali mye av den mest løfterike utviklerkompetansen fra Norsk Data har overlevd.

Selskapets spesialitet er å bygge svært spesialiserte superdatamaskiner med utgangspunkt i standardprosessorer og standard operativsystem, koplet sammen med Dolphins SCI-teknologi. I et intervju med digi.no på CeBIT-messen i Hannover i mars i år, fortalte utvikler Einar Rustad at selskapets merverdiskapning ligger i den egenutviklede koden som får de øvrige maskin- og programvarekomponentene til å virke sammen svært effektivt.

Leveransen til Universitetet i Paderborn består av en maskin med 32 noder, hver på to prosessorer. Prosessorene er Siemens nye 300 MHz Pentium II Celsius-serie med brikkesettet LX.

- Maskinen, inklusiv all programvare- og systemintegrasjon, skal stå ferdig innen utgangen av januar, sier Scalis nye markedssjef Terje Bjørnstad. - I første omgang vil systemet kjøres under Suns operativsystem Solaris. Ifølge kontrakten skal det også kunne kjøres under Windows NT innen utgangen av juni.

Scalis første kommersielle leveranse gikk til Tromsø Satellittstasjon i april i år. Den besto av et system med 12 HyperSparc-prosessorer fra Sun, og brukes til å generere syntetiske radarbilder fra jordobservasjonssatellitter. Bjørnstad forteller at man siden har fått et antall prospekter med utgangspunkt i både UltraSparc og Pentium II. Typiske målgrupper er universiteter og forskningsmiljøer, samt olje- og gassindustrien - der tunge beregningsoppgaver står i fokus. Det forventes leveranser til blant andre Universitetet i Bergen og Forsvarets Forskningsinstitutt på Kjeller.

- En typisk leveranse fra oss vil bestå av mellom fire og åtte noder med en eller to prosessorer i hver node, sier Bjørnstad. Den Dolphin-baserte sammenkoplingsteknologien gir en dataflyt på opptil 8 gigabiter per sekund.

En Scali-maskin ble vurdert av det amerikanske forsvarsdepartementet sist vinter, og skåret høyt på ulike tester.

- Rapporten fra disse testene er kjent, og har banet vei for det jeg vil kalle en god dialog med ulike forsvarsleverandører, sier Bjørnstad. I Norge har et tilfelle der man lot en Scali-maskin avlaste Cray T3E-maskinen i Trondheim, vakt betydelig oppsikt. Beregningsoppgaven ble gjennomført 2,4 ganger så fort på Scali som på Cray.

Bjørnstads inntreden i Scali 1. august i år markerer et viktig vendepunkt for det lovende selskapet: For første gang fikk den typiske spissprodusenten en selger.

Til toppen