Schibsted dras ned av SOL

Scandinavia Online skuta synker videre og er i dag omsatt under 10-streken. Og bak seiler Schibsted på sin egen flåte.

Alt som lukter av Internett, blir dumpet på verdens børser til spotpriser og til de som er villige til å ta i mot. Og Scandinavia Online er ikke noe unntak. Aksjen har fra toppen på over 170 kroner falt jevnt og trutt nedover og ble i dag omsatt til under 10 kroner. Det er et fall på over 94 prosent.

Men også fra emisjonskursen på 115 kroner er fallet dramatisk til dagens nivå og over 91 prosent. Og i dagens markedet er dermed hele Scandinavia Online priset til 432 millioner kroner. Til sammenligning var selskapet på toppen verdsatt til 7.7milliarder.

Og blant de største eierne og også taperne finner man de tre hovedeierne i SOL, Telenor ASA (17%), Telia AB (25%) og Schibsted ASA (35%). Som har fått sine verdier skrumpet inn med henholdsvis 1.24 milliarder, 1.82 milliarder og 2.55 milliarder norske kroner fra da toppen.

En ting er imidlertid det teoretiske tapet som har rent ut mellom fingrene på eierne, en annen ting er hva som man faktisk har kalkulert sitt eierskap til i balansen. Schibsted hadde i sin balanse etter tredje kvartal bokført SOL aksjene til 24 kroner aksjen. Denne verdien var i løpet av det neste kvartalet justert ned til 19.50, etter at Schibsted hadde tatt sin andel av underskuddet og skrevet ned sitt eierskap på grunnlag av egenkapitalen i SOL.

Selskapet har i så måte et latent "overprising" på sin SOL andel på 140 millioner kroner i sine bøker, om man legger til grunn dagens aksjekurs og den bokførte verdien fra fjerde kvartal.

Konserndirektør Trond Berger sier til digitoday at Schibsted fører eierskapet av SOL som et tilknyttet selskap, og det er ingen plikt i så måte å føre disse askjen til virkelig verdi. Man følger ordinære norske regnskapsregler, og Schibsted har i så måte valgt å legge til grunn resultatet og den bokførte balansen i SOL også for sitt eget regnskap. Det regnes også derfor med at aksjene vil bli nedskrevet også for det neste kvartalet i likhet med slik det har vært gjort tidligere.

Til toppen