Sein saksgang saboterer Telias UMTS-anke

Telia, Sonera og Telenor har anket UMTS-fordelingen i Sverige. Avgjørelsen kommer i juni. Det er så seint at det ikke spiller noen rolle om de får medhold eller ikke.

Selv om de skulle vinne fram, risikerer de å ikke klare utbyggingen av første del av infrastrukturen.

De tre svenske aktørene som anket tildelingen er Telia, Reach Out Mobile (blant annet Sonera) og Telenordia (Telenor/BT).

Telia har siden inngått et teknisk samarbeid med Tele2 om utbygging av mobilnett, mens Sonera i realiteten ikke lenger har den finansielle styrken tilbake, foruten at selskapet har solgt sin svenske virksomhet til Tele 1 Europe. I Telenordia er det heller ikke så mange som tror på en UMTS-konsesjon lenger, og hos Telenor får digitoday.no opplyst at det hele er nær avskrevet.

Opprinnelig var det ventet av den svenske domstolen skulle komme med en dom i mars, dette ble senere til mai, og nå til juni. Det har siden 3. april vært først sju muntlige forhandlinger. Siste møte er planlagt til 15. mai, og deretter har domstolen fire uker på seg til å skrive dommen.

Det er Post- och telestyrelsen som er stevnet med utgangspunkt i tildelingskriteriene. De fire selskapene som fikk de svenske UMTS-konsesjonene er Tele2, Orange, Europolitan og Hi3G.

Til toppen