Sense får nye eiere i oktober

Trygve Tamburstuen i Sense Communications (tidl. NetSystem International) sier til digi.no at prosessen med å hente inn kapital fra finansielle og industrielle investorer er i en sluttfase, og trolig vil være avsluttet innen utgangen av oktober. Selskapet har et kapitalbehov på en halv milliard dollar de neste fem årene.

Sense Communications har hentet inn 50 millioner kroner fra private investorer i to transjer i løpet av juli og september. Nå har imidlertid dette markedet tørket fullstendig inn, og selskapet antar at det vil forbli tørt de nærmeste to-tre årene.

Til digi.no sier Trygve Tamburstuen at selskapet har vært i diskusjoner og forhandlinger med flere industrielle og finansielle investorer de siste par månedene. Det går mot en løsning med et fåtall - muligens bare en - industriell investor, muligens i kombinasjon med en eller flere finansielle investorer.

Tamburstuen innrømmer at det ikke er optimalt med for mange teleinvestorer i selskapet også fordi NetSystem står sterkest overfor ulike lands konkurransemyndigheter dersom de oppfattes som en selvstendig aktør.

- Det er viktig for oss at vi ikke får inn for mange ulike industrielle investorer. Jeg husker fra min tid i NetCom at det ikke gav optimale forhold for selskapet, sier Tamburstuen. Han vil ikke konkretisere hvilke problemer flere industrielle investorer skapte i NetComs styre.

De aktuelle investorene vil trolig legge penger i en rettet emisjon som dekker selskapets nåværende kapitalbehov for investeringer og driftskapital i Norden, samtidig som de kommiterer seg til å følge opp investeringen i selskapets forretningsplan de neste fem årene.

Tamburstuen sier at han har lagt til grunn at dagens forretningsplan vil kreve investeringer på totalt en halv milliard dollar i denne tidsperioden.

Ingen i Sense Communications vil kommentere ryktene om at det er britiske Orange som ligger an til å bli den største eieren.

Til toppen