SensoNor-underskudd på 32,2 mill.

SensoNor fikk et underskudd i første halvår på 32,2 millioner kroner, mot et overskudd i samme periode i fjor på 4,5 millioner kroner. For resten av året er salget av dekktrykksensorer økende, men dette er neppe tilstrekkelig til å kompensere for redusert salg av kollisjonsputesensoren SA20.

Ifølge en melding til Oslo Børs forhandler SensoNor for tiden med to mulige aktører i dekktrykkmarkedet, etter at selskapet i andre kvartal inngikk en ny avtale med en fransk bilelektronikkprodusert som samarbedier med en av verdens ledende dekkprodusenter.

På grunn av den ventede reduksjonen i salget av airbagsensorer, regner SensoNor med at driftsunderskuddet i andre halvår vil bli tilnærmet likt det i første.

Selskapet utgiftsførte i andre kvartal netto 6,3 millioner kroner i FoU-aktiviteter

TABELL: Nøkkeltall i mill. NOK, SensoNor, første halvår 1998 (fjorårstall i parentes):

Driftsinntekter 60,3 (95,5)
Driftsresultat - 23,5 (6,9)
Res. før EOP/skatt - 32,2 (4,5)
Omløpsmidler 173,7 (124,6)
Sum eiendeler 719,1 (600,5)
Korts. gjeld 54,9 (75,6)
Egenkapital 424,7 (404,9)
Til toppen