Ser lys i enden av nettannonse-tunellen

Det har gått dårlig på nettannonsefronten det siste året. Men til neste år ser det lysere ut. Fornyet tillit til mediet, standardiserte målemetoder og nye annonseformat er det som skal lokke annonsørene tilbake til nettet.

Det er det svenske analyseinstituttet IRM Media som trekker denne konklusjonen i sin siste rapport. I Sverige (og de fleste andre land) har nedgangen i dotcom-bransjen ført til svekket tillit til Internett som annonsemedium, og annonsørene har vegret seg, skriver Vision.

Etter å ha økt med over 100 prosent per kvartal i 1997, har nettannonseringen hittil i år bare vist negative tall. I Sverige sank annonseringen i løpet av første kvartal med 15 prosent i forhold til samme periode i fjor. Totalt i år regner IRM med at det vil bli en nedgang i reklameinvesteringer på 22 prosent sammenliknet med fjoråret.

Men neste år ser det lysere ut, mener analyseselskapet. Ifølge Vision er det fornyet tillit til Internett som medium, standardiserte målemetoder og nye annonseformat som skal få annonsørene tilbake til nettet.

Også kilder Financial Times har vært i kontakt med tror på en oppgang i dette markedet. Store annonsenettverk som DoubleClick mener dotcom-konkursene kan føre til en oppgang for annonseselgerne etterhvert.

DoubleClick-sjef Kevin Ryan sier til FT at han tror halvparten av alle nettselskaper vil gå på trynet i løpet av dette året. Da vil også annonsenettverk som selger til spottpris forsvinne, og bransjen stabiliserer seg på linje med andre tradisjonelle bransjer.

Til toppen