Sindre Guldvog: - Nasjonalt leksikon en viktig kontrakt

I digi.nos oppslag om at regjeringen vraker planene om et nasjonalt nettleksikon, mener forlagsdirektør Sindre Guldvog i Cappelen at flere av hans uttalelser er tatt ut av sin sammenheng. Guldvog ønsker derfor å presisere følgende:

I digi.nos oppslag om at regjeringen vraker planene om et nasjonalt nettleksikon, mener forlagsdirektør Sindre Guldvog i Cappelen at flere av hans uttalelser er tatt ut av sin sammenheng. Guldvog ønsker derfor å presisere følgende:

"

I artikkel "Kunnskapsforlaget: - Tragisk beslutning for Kunnskaps-Norge" er flere av mine tidligere uttalelser tatt ut av sin sammenheng og jeg er tillagt en konklusjon om at forlaget med sitt tilbud var like mye opptatt av at Kunnskapsforlaget ikke skulle få tilslaget, som at vi selv skulle få det.

 
Dette har jeg aldri sagt og jeg tar avstand fra den!  Hva jeg har sagt er (som forøvrig står i en annen artikkel i digi.no):

"[...] - Dette er en viktig kontrakt for oss. Den vil få stor betydning for hvilke muligheter vi vil få på dette markedet fremover. Hvis konkurrenten vinner anbudet, vil vi komme i en konkurransesituasjon hvor våre muligheter blir betydelig begrenset, sier forlagsdirektør Sindre Guldvog i Cappelen til digi.no.

- Det er mer som står på spill enn selve kontrakten. Det er nok ikke et være eller ikke-være for Cappelen, men dette er i hvert fall et konkurransepolitisk spørsmål. Skulle departementet velge det andre alternativet, vil det bli en ytterligere maktkonsentrasjon, noe som selvsagt vil være svært betenkelig, mener Guldvog.[...]"
 
Vi mener videre:
Vi synes det er leit at Regjeringen har avvist vårt anbud, da det ikke gir oss muligheten til å gjennomføre den løsningen vi hadde skissert, i samarbeid med NRK, Schibsted, Samlaget og Nasjonalbiblioteket.  Vi er av den oppfatning at vår løsning var så vel kostnadseffektiv som fremtidsrettet.
 
Vi gleder oss imidlertid over at den offentlig utnevnte evalueringsgruppen har funnet at vårt tilbud tilfredsstiller anbudsgrunnlagets krav til innhold (både ut fra en kvalitativ og kvantitativ vurdering) og presentasjon, brukergrensesnitt og funksjonalitet (sitat fra brev fra KUF).
 
Videre er vi tilfreds med at løsningen ikke innebærer en ensidig støtte av konkurrenten KF, som vi i utgangspunktet kunne frykte.  Det er nå fortsatt like konkurransevilkår for leksikonprodusenter i Norge.
 
Vi vil i den nærmeste fremtid ta kontakt med våre samarbeidspartnere for å se om det finnes muligheter for å realisere noen av vårt anbuds prosjekterte løsninger, dog i mindre skala, selv uten ensidig offentlig finansiering.

"

Til toppen