Siste seks vitner i Microsoft-sakens innspurt

De siste avhørene starter 1. juni. Målet er å få unna alle seks vitnene innen nasjonaldagen 4. juli. En avgjørelse kan drøye helt til neste år.

De siste avhørene starter 1. juni. Målet er å få unna alle seks vitnene innen nasjonaldagen 4. juli. En avgjørelse kan drøye helt til neste år.

Det er ikke kommet noe ut av dommer Thomas Penfield Jacksons oppfordring til partene om å prøve å komme fram til en minnelig ordning. I de forberedende avhørene de siste ukene har begge parter forskanset seg bak gamle argumenter og prøvd å forsterke dem med nye eksempler. Myndighetene vil trekke fram alt det fæle Microsoft har gjort. Microsoft vil prøve å overbevise dommeren at ingen markedsseier varer evig - konkurransen er like truende okke som.

Fra og med i ettermiddag, norsk tid, skal seks vitner avhøres. Om litt under fem uker skal dommeren kunne trekke seg tilbake og tenke seg hva Salomon hadde gjort.

Regjeringens vitner skal i ilden først, i denne rekkefølgen: økonomiprofessor Franklin Fisher fra MIT, Garry Norris fra IBM og IT-professor Edward Felten fra Princeton University. Microsofts tre vitner er direktør David Colburn i America Online (AOL), økonomiprofessor Richard Schmalensee fra MIT og tidligere toppsjef Gordon Eubanks i programvarehuset Symantec.

Oppgaven til Franklin Fisher vil være å begrunne hvorfor Microsoft har et monopol med sitt Windows-system. Oppgaven til hans MIT-kollega Richard Schmalensee vil være det motsatte. Schmalensee vil blant annet hevde at umiddelbare konkurrenter som Apple og Linux, langsiktig konkurranse fra Java, og utstrakt piratkopiering er faktorer som hindrer Microsoft fra å høste fruktene fra det som virkelig kjennetegner et monopol, nemlig vilkårlig prisdannelse.

Edward Felten innkalles som ekspert på hvordan nettleseren Internet Explorer kan fullstendig avinstalleres fra Windows 98, uten at dette får følger for funksjoner som ikke straks kan gjenetableres ved for eksempel å installere en konkurrerende nettleser. Felten har ytterligere forbedret sin metode siden han presenterte den for retten i fjor.

Garry Norris fra IBM vil gjenta det han forklarte under forberedende avhør i forrige uke, om hvordan Microsoft truet IBM og økte Windows-prisen til det tredobbelte når IBM insisterte på å markedsføre klientutgaven av OS/2. Det forventes ytterligere avsløringer, godt hjulpet av myndighetenes jurister - bare Microsofts advokater fikk stille spørsmål under det forberedende avhøret.

AOL-direktør David Colburn innkalles av Microsoft som "fiendtlig vitne". Poenget er å få ham til å fortelle at oppkjøpet av Netscape og AOLs avtale med Sun innebærer en grunnleggende endring av konkurransesituasjonen i programvarebransjen, der ingen bør ta det for gitt at Microsoft vil kunne forsvare sin sterke posisjon. Spørsmålet som Stanford-økonomen Thomas Sowell stilte i Forbes magazine i mai blir sannsynligvis en gjenganger: Hvorfor skulle AOL betale flere milliarder dollar for et dødsdømt selskap, uten mulighet til å hevde seg mot det allmektige Microsoft?

Gordon Eubanks, som hoppet fra sjefsstillingen i Symantec til toppvervet i oppstartselskapet Oblix for en måned siden, har som oppgave å redegjøre for programvarebransjens skepsis mot forfølgelsen av Microsoft. Fordelen med Eubanks er at han har offentlig kritisert både Microsoft og myndighetene, selv om han stort sett betraktes som alliert med Bill Gates.

Monopolrettssaken til myndighetene er bare ett av flere slag Microsoft må kjempe i retten. Onsdag 2. juni starter behandlingen av søksmålet fra Bristol Technology, et lite programvarehus som er avhengig av tilgang til Windows kildekode for å overleve, og som fikk det - inntil for to år siden. 24. juni kommer søksmålet fra Sun opp for retten. Straks over nyttår kommer den historisk heftige søksmålet fra Caldera opp, der søkelyset rettes mot de metodene Microsoft brukte for å legge grunnlaget for sitt Windows-hegemoni.

Tips: I tidligere artikler på digi.no står det ganske mye om de fleste av vitnene. Bruk søkefeltet! Skriver du for eksempel schmalensee i søkefeltet, får du fram fem artikler om denne Gates-vennlige professoren.

Til toppen