Sju måneders samtaler bak avtalen

- Avtalen mellom Microsoft og Ericsson kan tilbakeføres til et toppmøte for fire år siden, sa Microsoft-sjef Steve Ballmer i Stockholm torsdag. - Den avgjørende runden kom i stand for seks til sju måneder siden.

- Avtalen mellom Microsoft og Ericsson kan tilbakeføres til et toppmøte for fire år siden, sa Microsoft-sjef Steve Ballmer i Stockholm torsdag. - Den avgjørende runden kom i stand for seks til sju måneder siden.

Ericsson-sjef Kurt Helström bekreftet denne framstillingen.

- Diskusjonene ble svært intense rundt august-september, la han til.

Partene etterlot et felles inntrykk av to uavhengige partnere med hver sin strategi men likevel med sterke interesser i å få til samarbeidet.

Dette går Ericsson/Microsoft-samarbeidet ut på:


- Dette er drømmelaget, sa Helström. - Det vil gi fantastiske muligheter for oss begge.

- Samarbeidet er ikke bare avgjørende for oss, den vil få følger for hele bransjen, sa Ballmer. - Informasjon og kommunikasjon er ved et punkt med radikal fornyelse.

Ballmer tror på Ericssons prognose om at 450 millioner brukere vil ha trådløs tilgang til Internett om fire år. Det er en utsikt som gjør det spesielt attraktivt å samarbeide med en spesialist på mobilt samband.

- I Microsoft kunne vi tenkt å ha Ericsson som partner på så mange måter som mulig. Men vi har vår strategi, og Ericsson har sin. Vi tror at felles framgang vil gi et godt utgangspunkt for å utvide samarbeidet. Felles arbeid for trådløs Internett-tilgang er av grunnleggende betydning for Microsoft.

Begge var også opptatt av å forklare at ikke-eksklusive avtaler er den moderne måten å gjøre forretninger på. Partene står fritt til å inngå samarbeid med andre på de feltene de måtte ønske.

- Samtalene viste oss at vi deler en visjon, at vi respekterer hverandres styrker, og at vi har felles interesser. Samtidig må vi erkjenne at å realisere visjonen vil kreve mange partnerskap, sa Ballmer.

- Eksklusivitet virker ikke lenger, sa Helström. - Det er suksess i samarbeidet som teller.

Utenom konkrete produkter og tjenester innen trådløs Internett-tilgang, spesielt med tanke på e-post, legger samarbeidet vekt på å utvikle standarder innen bredbånd trådløs tilgang og klient-tjener protokoller. Ambisjonen om å utvikle WAP mot XML ble uttrykt av representanter for både Microsoft og Ericsson. WAP er et av Ericssons viktigste bidrag til samarbeidet. Et annet er Bluetooth, normen for trådløs tilkopling som åpner for at vi snart kan slippe ledninger når vi skal overføre data mellom PC-er, skrivere, mobiltelefoner, digitale kameraer og så videre.

Ved siden av utviklingsprosjekter, vil mye av partnerskapet dreie seg om felles framstøt overfor operatører for å få fram, innen et halvt år, tjenester som kan begrunne de store ordene som falt i Stockholm i dag.

Til toppen